Inną metodą dostarczania hormonów do organizmu jest plaster antykoncepcyjny. Można go przykleić na pośladkach, brzuchu, ramieniu lub klatce piersiowej. Kobieta przykleja sobie taki plaster raz na tydzień przez trzy tygodnie z rzędu (w trakcie czwartego tygodnia pozostaje zabezpieczona).

Koszt i skuteczność plastra są podobne jak w przypadku pierścienia, ale może się zdarzyć, że plaster wywoła podrażnienie skóry, uniemożliwiając jego stosowanie. Ponieważ dostarcza on więcej hormonów niż tabletka, a te przedostają się do organizmu bezpośrednio przez skórę, FDA nakazała, aby producenci plastrów umieszczali na ulotce ostrzeżenie o możliwych zagrożeniach. Jednak nie ma żadnych danych, które wskazywałyby na większą szkodliwość plastrów w porównaniu z tabletkami. Proponuję dla pewności skonsultować się z lekarzem, zanim zdecydujesz się na stosowanie plastra antykoncepcyjnego.

Twoja Ocena