Skąd biorą się sny i dlaczego śnimy?
Skąd biorą się sny i dlaczego śnimy?
Najkrótsza odpowiedź brzmi - nie wiadomo. Oto fakty, które do dnia dzisiejszego udało się ustalić naukowo. Badania wykazały, że osoby dorosłe śnią z przerwami około półtorej godziny każdej nocy.

Najkrótsza odpowiedź brzmi - nie wiadomo. Oto fakty, które do dnia dzisiejszego udało się ustalić naukowo. Badania wykazały, że osoby dorosłe śnią z przerwami około półtorej godziny każdej nocy. Monitorując aktywność fal mózgowych, naukowcy ustalili w latach pięćdziesiątych, iż większość snów występuje w Fazie I, zwanej też fazą paradoksalną snu (REM od ang. mpid eye mauement, czyli szybkie ruchy gałek ocznych - przyp. tłum.). Podczas tej fazy występują gwałtowne ruchy gałki ocznej, rytm oddychania, tętno i ciśnienie krwi podlega silnym wahaniom, zaś aktywność fal mózgowych najbardziej przypomina stan czuwania. Paradoksalnie, w tej części snu ciało niemal zawsze pozostaje w całkowitym bezruchu.

    W rzeczywistości sen REM to „najlżejsza”, najmniej regenerująca z czterech faz. Im bliżej poranka, tym dłuższa faza REM. Między innymi dlatego częściej pamiętamy sny, które wystąpiły tuż przed obudzeniem. Co ciekawe, ludzie nie są jedynymi zwierzętami, które śnią. Prawie wszystkie ssaki (a zdaniem niektórych także ptaki) również doświadczają fazy snu REM. A zatem jaką rolę pełni sen z biologicznego punktu widzenia? Naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie mają w tej kwestii bardzo odmienne opinie. Część z nich uważa, że sny są po prostu przypadkowymi obrazami, które powstają w wyniku aktywności impulsów nerwowych - niczym neurologiczny odpowiednik wideoklipu. Jednak płód w macicy spędza praktycznie cały czas w fazie snu REM, a małe dzieci pozostają w nim nawet przez osiem godzin każdej nocy, uwiarygodniając teorię, zgodnie z którą sen pełni bliżej nieokreśloną, choć kluczową funkcję rozwojową lub naprawczą w mózgu.

  W ramach innych badań, specjaliści przeanalizowali wyniki rezonansu magnetycznego (MRI od ang. magnetic resonance imagining- przyp. tłum.) i odkryli, iż najbardziej aktywne podczas snu są ośrodki w mózgu, odpowiedzialne za emocje. Wyniki tych badań skłaniają do wyjścia poza sferę czysto naukowych ustaleń i zadania metafizycznego pytania, jaką rolę pełni sen w naszym życiu psychicznym?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!