W co zainwestować pieniądze - obligacje
W co zainwestować pieniądze - obligacje
Obligacja to instrument finansowy, który może być wydawany przez państwo lub inne podmioty, np. spółki lub samorządy terytorialne. Ten, kto wydaje obligacje - emitent - zaciąga pożyczkę u kupującego (inwestora) na określony czas i zobowiązuje się do wykupienia obligacji, czyli zwrotu pożyczonych środków wraz z odsetkami, po jego upływie.

Gdzie najlepiej zainwestować swoje aktywa?

Wybierając formę inwestowania, musisz odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

• ile środków przeznaczysz na inwestycje,

• jak długo środki mają być inwestowane - kilka tygodni, kilka miesięcy, czy też długie lata?

Czym jest Inwestowanie może być krótko- i długoterminowe.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z inwestowanych pieniędzy już po kilku miesiącach, wówczas możesz je zainwestować krótkoterminowo, najlepiej wpłacając na rachunek bankowy czy lokatę odnawialną. Inwestycje krótkoterminowe muszą być płynne, czyli musisz mieć możliwość szybkiej zamiany ich na gotówkę.Jeśli zaś wiesz, że swoich oszczędności nie będziesz ruszać przez długi czas,wtedy wybierz inwestycję długoterminową. Długoterminowo inwestujesz np. w mieszkanie na wynajem lub odkładając pieniądze na przyszłą emeryturę - wszak nie będziesz ich potrzebować co najmniej przez kilkanaście lat.Kolejnym krokiem będzie ustalenie, jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować. Jeśli niewielkie - wybierz lokaty i obligacje. Jeśli lubisz skoki adrenaliny związane ze śledzeniem kursów, możesz spokojnie zainwestować np. w fundusze akcji.

Oferta dla ostrożnych, czyli czym są obligacje i jak wejść w ich posiadanie

Obligacje to bezpieczeństwo i pewność, czyli idealna oferta dla osób początkujących oraz nielubiących ryzyka. Są one najbezpieczniejszym instrumentem na rynku kapitałowym, gdyż ich wydawca (emitent), najczęściej Skarb Państwa, gwarantuje całym swoim majątkiem zwrot zainwestowanych pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Obligacja to instrument finansowy, który może być wydawany przez państwo lub inne podmioty, np. spółki lub samorządy terytorialne. Ten, kto wydaje obligacje - emitent - zaciąga pożyczkę u kupującego (inwestora) na określony czas i zobowiązuje się do wykupienia obligacji, czyli zwrotu pożyczonych środków wraz z odsetkami, po jego upływie. Czasem emitent może zachęcać do kupna w ten sposób, że sprzedaje obligacje z tzw. dyskontem, czyli „w promocji”, np. obligacje o wartości nominalnej 100 zł  sprzedaje po cenie emisyjnej 98 zł. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że promocja nie jest kusząca, ale przy zakupie np. 1.000 papierów inwestor już na wstępie sporo zyskuje. Obligacje mogą być imienne, gdy emitentowi zależy, aby prawo do posługiwania się nimi miała określona grupa osób, bądź na okaziciela - wówczas obligacją może dysponować każdy.

Jak kupić obligacje?

Papiery te mogą być sprzedawane w dwojaki sposób:

• na rynku pierwotnym - czyli wówczas, gdy emitent oferuje obligacje ich pierwszym nabywcom. Krąg uprawnionych do zakupu określony jest w prospekcie emisyjnym. Cena, po jakiej obligacje sprzedawane są na rynku pierwotnym, to cena emisyjna obligacji.

• na rynku wtórnym - czyli wówczas, gdy posiadacz obligacji chce je sprzedać wcześniej, przed terminem wykupu. Może tego dokonać na:

- rynku regulowanym - czyli za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych,

- rynku nieregulowanym - w drodze umowy cywilnoprawnej.

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa

Są oferowane wyłącznie osobom fizycznymi i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym.

Nie są natomiast notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są one emitowane co miesiąc i sprzedawane zawsze po cenie równej wartości nominalnej, tj. 100 zł.

Obligacje rynkowe

Są dostępne dla osób fizycznych i innych jednostek. Ich najważniejszą cechą jest możliwość obrotu nimi na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale mogą też być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!