Biura rzeczników praw konsumentów działają niemal w każdym powiecie lub w dużym mieście. Konsumentami jesteśmy wszyscy, robiąc codzienne zakupy i korzystając z usług różnych firm. W biurze rzecznika poradę i pomoc znajdzie każdy, kto czuje się pokrzywdzony przez przedsiębiorców.

Z CZYM DO RZECZNIKA?

W biurze znajdziemy pomoc prawną, jeśli nasza sprawa dotyczy:

Zakupów rzeczy, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i dokonywanych na odległość - przez internet lub z katalogów (np. odstąpienie od umowy, reklamacja),

Usług telekomunikacyjnych (np. zbyt wysoki rachunek, zła jakość usług, brak połączenia, wadliwy sprzęt).

Usług przewozowych (np. opóźnione lub odwołane połączenia, utrata bagażu, niezadowalający komfort podróży).

Usług turystycznych (np. standard wypoczynku i podróży gorszy niż w ofercie biura, niespodziewany wzrost ceny, niewywiązanie się z programu wycieczki).

Usług kurierskich (np. zagubiona lub zniszczona przesyłka).

 Usług finansowych (np. zmiana warunków kredytu.

  Usług dotyczących dostaw wody, gazu, prądu i ciepła (np. przerwy w dostawach, źle naliczone opłaty).

Usług wykonywanych przez fachowców, takich jak ekipy remontowe, fryzjerzy itp. (np. źle lub nieterminowo wykonana usługa, usterki po skończonej pracy, koszt usługi większy niż ustalony).

Usług edukacyjnych (np. niska jakość nauczania, niezgodne z umową podniesienie czesnego).

 Usług medycznych w prywatnych gabinetach (np. płatne abonamenty na usługi medyczne, niewywiązanie się z umowy).

Usług rekreacyjnych i sportowych (np. niski poziom prowadzonych zajęć, zły stan obiektu sportowego lub sprzętu do zajęć).

CO MOŻE RZECZNIK?

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

Udzielanie porad prawnych dotyczących praw konsumentów.

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumentów.

 Przygotowanie pism procesowych w sprawach spornych.

    Występowanie w procesach sądowych.

Przedsiębiorca, do którego zwróci się rzecznik konsumentów, ma obowiązek odnieść się do sprawy i udzielić mu wszelkich informacji, a także wziąć pod uwagę jego opinię. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany karą finansową, a następnie stanąć przed sądem.

Twoja Ocena