Jak powstaje jezioro?
Jezioro to zagłębienie terenu wypełnione wodą. Jezioro może być pochodzenia polodowcowego, gdy woda wypełnia zagłębienia wyżłobione przez lodowiec. Może mieć pochodzenie wulkaniczne, gdy woda zajmuje krater wulkanu, lub krasowe, gdy wypełnia nieckę krasową.

Jezioro tektoniczne powstaje w zapadlisku tektonicznym. Jezioro przybrzeżne tworzy się wskutek zamknięcia zatoki przez mierzeję. Jezioro tworzy się też przez odcięcie zakola rzeki. Gdy osuwisko zatarasuje dolinę rzeki, powstaje jezioro osuwiskowe. Jeziora zasila woda z podziemnych źródeł lub wpływająca doń rzeka. Jeziora okresowe napełniają się wodą po deszczach.

WODA JEZIOR

Na obszarach bezodpływowych do jeziora wpadają rzeki, natomiast nie wypływają z niego.

Woda w takich jeziorach jest zazwyczaj słona. Aby jezioro mogło się utrzymać, dopływ wody  musi równoważyć jej ubytek w wyniku parowania.

Jeziora występujące na obszarach torfowiskowych mają wodę przejrzystą ale o barwie brunatnej. Taki kolor nadają wodzie substancje wypłukane z torfu. Jeziora na nizinach mają często wodę o małej przejrzystości, mętną. Zawierają one dużą ilość substancji pokarmowych sprzyjających rozwojowi planktonu.

DLACZEGO TWORZYMY SZTUCZNE JEZIORA?

Sztuczne jeziora gromadzą wodę potrzebną do funkcjonowania elektrowni wodnej, urządzeń irygacyjnych oraz zaopatrzenia ludzi w wodę pitną.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!