Jak powstaje rzeka?
Jak powstaje rzeka?
Każda rzeka gdzieś bierze swój początek. Może wypływać z jeziora, mokradła, lodowca lub z jakiegoś źródła. Źródło to miejsce, gdzie pojawia się na powierzchni krążąca pod ziemią woda deszczowa. Źródła rzek na ogół znajdują się w górach.

W górskim odcinku rzeka płynie szybko z powodu dużego nachylenia terenu. W korycie zalegają liczne kamienie i głazy. Na nizinie bieg staje się wolniejszy, a rzeka zatacza szerokie zakola zwane meandrami. Dno wysłane jest piaskiem. W trakcie swego biegu rzeka zasilana jest wodami mniejszych rzek, czyli dopływów. Podróż rzeki kończy się ujściem jej wód do morza.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

Ilość wody w rzece nie zawsze jest jednakowa. Rośnie w czasie dużych opadów oraz na wiosną, gdy topnieją śniegi. Zmniejsza się w lecie, kiedy jest sucho. Rzeki okresowe wtedy całkiem wysychają.

JAK WYGLĄDA UJŚCIE RZEKI?

Ujście rzeki może być deltą lub estuarium (ujście lejkowate). Rodzaj ujścia zależy od siły prądu morskiego i ilości materiału niesionego przez wody rzeki. W deltach osadzają się grube warstwy osadów przyniesione przez rzekę. W strefie ujścia woda rzeki miesza się z wodą morską.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!