Jakie obowiązki ma matka chrzestna
Jakie obowiązki ma matka chrzestna
Chrzest jest symbolicznym włączeniem dziecka we wspólnotę Kościoła. Zdecydowana większość pozornie religijnego społeczeństwa bagatelizuje ważność funkcji, jaką jest rodzic chrzestny. To nie tylko prezent i obecność to także deklaracja pomocy rodzicom.

Chrzest jest sakramentem włączającym do wspólnoty Kościoła, ale także obmyciem z grzechu pierworodnego. Ponieważ nie mogą go świadomie przyjąć dzieci, ciężar odpowiedzialności za przekazanie im tej wiedzy, spoczywa na rodzicach, tych którzy będą dziecko wychowywać na co dzień oraz rodzicach chrzestnych.

Kto może zostać chrzestnym

Przeczytaj: Ile trzeba zapłacić za chrzest?

Aby wybrany przez rodziców dziecka chrzestny mógł wypełniać czynności liturgiczne, musi spełniać przede wszystkim trzy warunki:
  1. Być wystarczająco dojrzały do pełnienia tej funkcji (ukończyć co najmniej 16 lat, chyba, że kapłan dopuszcza wyjątek).
  2. Przystąpić wcześniej do sakramentów chrztu, bierzmowani i Eucharystii.
  3. Należeć do kościoła katolickiego (nie być zawieszonym w prawie do uczestnictwa we wspólnocie) Warto zaznaczyć, że świadkiem chrztu może być chrześcijanin wyznania innego niż katolickie pod warunkiem jednak, że drugi rodzic chrzestny jest katolikiem.

Obowiązki rodziców

Rolę rodziców dziecka podczas chrztu opisać można jako odpowiedzialność za wdrażanie dzieci w praktykę wiary oraz wychowanie w świetle jej zasad. To rodzice za dziecko wyrzekają się zła i otrzymują od kapłana błogosławieństwo ze specjalną modlitwą za ojców i matki.

Po co rodzice chrzestni

Rodzice chrzestni potrzebni są do tego, by wesprzeć w tych trudnych obowiązkach rodziców dziecka i zapewnić, że w razie gdyby ich zabrakło będą wypełniać ich rolę w kwestiach duchowych.
Początki instytucji rodzica chrzestnego mają swoje korzenia w okresie rozwoju katechumenatu w II wieku. Wtedy, by dana osoba mogła zostać ochrzczona konieczny był swego rodzaju poręczyciel, który miał potwierdzać szczerość intencji kandydata do chrztu. Dodatkowo wówczas chrzestny pełnił również funkcję praktyczną, pomagając przy namaszczeniu i zanurzeniu chrzczonego w wodzie.
Funkcja ojca chrzestnego jest starsza od funkcji matki chrzestnej, bo ta druga pojawiła się dopiero w VII wieku, początkowo chrzestnym była tylko jedna osoba i z reguły był to mężczyzna. Niedługo po tym jak zaakceptowano pomysł powoływania dwojga rodziców, pojawił się kolejny projekt zmian, mianowicie chodziło o to, by rodziców było troje: dwóch mężczyzn i kobieta dla chłopca i dwie kobiety i jeden mężczyzna dla dziewczynki, niestety pomysł ten sprawił, że w zamożnych rodzinach praktykowało się powoływanie na chrzestnych kilka osób, co z kolei stanowiło podstawę do nadużyć. Ostatecznie Sobór Trydencki ograniczył liczbę rodziców chrzestnych, teraz normalne jest posiadanie dwojga rodziców odmiennej płci.

Przeczytaj: Kiedy ksiądz może odmówić bycia chrzestnym?

Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje zasady powoływania rodziców chrzestnych. Poza warunkami, które musi spełniać kandydat na chrzestnego, nie może one też być naturalnym rodzicem chrzczonego dziecka ani duchownym czy zakonnikom, jeśli nie otrzymał zezwolenia ordynariusza miejsca lub przełożonego zakonnego.
Pełnienie funkcji matki chrzestnej rodzi coś, nazywanego w kościele pokrewieństwem duchowym, a co oznacza, że między chrzczonym dzieckiem, a rodzicem chrzestnym nie może zostać zawarte małżeństwo. Obowiązki matki chrzestnej w świetle prawa kościelnego nie różnią się znaczenie od obowiązków ojca. Jeśli zaś chodzi o tradycję, zwykło się uważać, że matka chrzestna ma przygotować dziecku ubranko na tę pierwszą wizytę w kościele.

Przeczytaj również:

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!