Co bank robi z naszymi pieniędzmi?
Powierzając swoje oszczędności do banku najczęściej zwracamy uwagę na wysokość oprocentowania, liczbę placówek banku, liczbę bankomatów czy na renomę banku. Rzadko jednak zastanawiamy się, co się dzieje z pieniędzmi, które zostawiliśmy w banku. Banki także nie informują swoich klientów o sposobie zarządzania ich oszczędnościami ani w ulotkach reklamowych, ani w reklamach telewizyjnych.

Można się zatem spytać: w jaki sposób bank jest w stanie zwrócić nasze pieniądze powiększone o odsetki, opłacić utrzymanie placówek, zapłacić pensje swoim pracownikom i do tego jeszcze osiągnąć zysk?

Informację dotyczącą sposobu zarządzania naszymi pieniędzmi przez bank możemy uzyskać analizując jego bilans. Przestudiujmy przykładowy bilans banku. Nasze oszczędności są zakwalifikowane po stronie pasywów banku, w rubryce „zobowiązania wobec klientów”. Nasze depozyty i lokaty zazwyczaj stanowią większość zobowiązań banku – w poniższym przykładzie 82,5%.

Sposób inwestowania uzyskanych przez bank środków jest natomiast przedstawiony w kolumnie aktywa. Najważniejszą pozycję stanowią „kredyty i pożyczki udzielone klientom”. Oznacza to, że nasze pieniądze są przekazywane w największym stopniu osobom i przedsiębiorstwom, którym brakuje środków na realizację swoich potrzeb. Bank zarabia m.in. na tym, że oprocentowanie naszych lokat i depozytów jest niższe niż oprocentowanie udzielonych kredytów i pożyczek. Drugą najważniejszą pozycją aktywów są „papiery wartościowe”, czyli obligacje rządowe, obligacje wyemitowane przez przedsiębiorstwa, czy akcje. Po trzecie, nasze oszczędności mogą być także przekazane innym bankom i wtedy są zakwalifikowane jako „należności od banków”. Ostatecznie, część naszych środków pozostaje w kasach lub na rachunku Narodowego Banku Polskiego. Oprócz tego do aktywów banku zalicza się również budynki, bankomaty, komputery, itp., co znajduje się w pozycji „pozostałe aktywa”

Najważniejsze, że nasze pieniądze w banku są dobrze ulokowane i „ciężko pracują”. Dzięki rozważnej polityce banku środki służą nie tylko nam, ale także finansowaniu inwestycji innych osób oraz przedsiębiorstw, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju. A my wkładając pieniądze do banku mamy poczucie, że zarabiamy – na spółkę z bankiem. I to jest dobry oraz bezpieczny dla nas biznes.

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!