Co dla mnie oznacza przekroczenie terminu spłaty kredytu na karcie kredytowej?
Co dla mnie oznacza przekroczenie terminu spłaty kredytu na karcie kredytowej?
Karta kredytowa - zadłużenie trzeba spłacać. Co dla mnie oznacza przekroczenie terminu spłaty kredytu na karcie kredytowej?

Po pierwsze: niektóre banki naliczą opłatę za obsługę spóźnionej płatności. Opłata może być zryczałtowana i może wynieść po prostu kilkadziesiąt lub więcej złotych. Może tez być powiązana np. z monitem listownym lub telefonicznym. W każdym przypadku opóźnienie oznacza dodatkowe koszty.

Po drugie: bank wyznaczając termin spłaty salda na  karcie kredytowej daje nam także wybór – czy chcemy spłacić cały dług, czy też tylko jego część. Jeśli w terminie spłacimy całość – korzystamy z nieoprocentowanego (darmowego!) kredytu na karcie, ponieważ bank nie naliczy odsetek.
Brak spłaty w terminie, spłata kwoty niższej niż minimalna wskazana na wyciągu lub spłata tylko części salda (co najmniej kilka proc.) oznacza, że chcemy skorzystać z kredytu na karcie. W związku z czym zostaną naliczone odsetki od daty rozliczenia transakcji kartą w danym okresie rozliczeniowym.

Po trzecie: nieterminowe regulowanie zobowiązań kredytowych (także dot. karty kredytowej) negatywnie wpływa na naszą historię kredytową. Banki co miesiąc przekazują do Biura Informacji Kredytowej informację o udzielonych kredytach, wydanych kartach kredytowych oraz terminowości ich spłat. Dane te są następnie udostępniane bankom za każdym razem kiedy klient złoży wniosek o udzielenie kredytu. Dobra historia kredytowa (czyli terminowa obsługa zadłużenia) podwyższa naszą wiarygodność i może umożliwić nam uzyskanie produktu kredytowego na korzystniejszych warunkach. Zła historia kredytowa wynikająca z opóźnień w spłacie może uniemożliwić nam zaciągnięcie kredytu na wiele lat. Trzeba bowiem wiedzieć, że informacje o złej historii spłat przechowywane są w BIK nawet przez 5 lat po spłacie kredytu, w obsłudze którego mieliśmy opóźnienia.

Po czwarte: uporczywe unikanie płatności może skutkować przekazaniem rachunku do wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, postępowaniem sądowym, a nawet postępowaniem komorniczym.

Warto także pamiętać o nie przekraczaniu limitu kredytowego przyznanego przez bank. W przypadku jego przekroczenia banki mogą naliczać dodatkowe opłaty. Kontrolę wydatków znacznie ułatwiają informacje o dokonanych transakcjach i dostępnym saldzie wysyłane przez niektóre banki za pośrednictwem sms-ów lub poczty elektronicznej.

Karta kredytowa to produkt ułatwiający dokonywanie płatności, dający dostęp do dodatkowych pieniędzy jeśli potrzebujemy skorzystać z kredytu i umożliwiający budowę pozytywnej historii kredytowej w BIK. Warto korzystać z niej w sposób odpowiedzialny i zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminu!

 

 

 

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!