Co dzieje się z kredytem po śmierci kredytobiorcy? Czy kredyt przechodzi na rodzine po smierci kredytobiorcy?
Co dzieje się z kredytem po śmierci kredytobiorcy? Czy kredyt przechodzi na rodzine po smierci kredytobiorcy?
Nigdy nie wiadomo co w życiu nam się przytrafi, zwłaszcza w momencie kiedy zdecydowaliśmy się na kredyt, opiewający na długie lata. Punktem spornym, który prowadzi do konfliktów jest dzisiaj pozostawienie kredytu do spłaty na wypadek śmierci kredytobiorcy. Kto dziedziczy finansowe

Kto dziedziczy finansowe zobowiązanie pod postacią kredyt konsumencki?

Spadek większości z nas kojarzy się miło, bowiem z odziedziczeniem pewnej sumy pieniędzy lub dóbr materialnych. Niestety nie zawsze tak musi być. Spadek może być bowiem tożsamy również z pewnymi zobowiązaniami jak na przykład zobowiązania finansowe w ramach wziętego kredytu. W polskim prawie nie jest możliwa taka alternatywa, że śmierć kredytobiorcy utożsamiana jest z umorzeniem długu. Swoją powinność musi spełnić osoba, która decyduje się odziedziczyć całość majątku. Do spadku nie wchodzi natomiast takie zobowiązanie, które jest ściśle związane z jednostka jaką reprezentował zmarły. Może to być powiązane z umową o dzieło czy zlecenie, która wymuszała na owym jegomościu spełnienie pewnych zadań.

Jednak czy spadkobierca musi zgodzić się na odziedziczenie długów po zmarłym?

Na szczęście istnieją trzy alternatywy działania w takiej sytuacji. Pierwsza forma regulacji polega na przejęciu całości zobowiązań i przywilejów po zmarłym. Kolejna alternatywa działania to z kolei odrzucenie przykrego obowiązku i złożenie specjalnego oświadczenia, które zawiera wyrzeknięcie się spadku. Wtedy bank będzie dążył do regulacji wierzytelności w inny sposób, poprzez ewentualne przejęcie nieruchomości czy innej kredytowanej rzeczy. Tego rodzaju sprawy są niezwykle skomplikowane i wymagają dużego zaangażowania osoby obarczone obowiązkiem spłaty zobowiązania za osobę zmarłego. Sam spadkodawca może powziąć różne kroki mające na celu zabezpieczenie swoich bliskich przed ewentualnymi roszczeniami banku względem nich.

Przeczytaj również:

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!