Co to jest bankowy rachunek rodzinny?
Co to jest bankowy rachunek rodzinny?
To rachunek, na który mogą być przekazywane świadczenia niepodlegające egzekucji. Do pienię­dzy na tym rachunku ko­mornik nie ma dostępu.

• Na to konto mogą być przelewane m.in. zasiłki z opieki społecznej, pieniądze z funduszu alimentacyjnego, do­ datki rodzinne, 500 plus. Mogą tam tra­ fiać wyłącznie z kont jednostek, które te świadczenia wy­płacają (np. z opieki społecznej, zus-u).

• Jeśli otrzymujesz takie świadczenie i chcesz założyć rachunek rodzinny, zgłoś się do swojego banku z zaświadczeniem wydanym przez instytucję, która je wypłaca (np. przez ośrodek pomocy społecznej).

• Otwarcie i prowadzenie rachunku, a także wypłaty w kasie i w bankomatach są bezpłatne.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!