Czym jest zlecenie stałe i jak z niego skorzystać.
Czym jest zlecenie stałe i jak z niego skorzystać.
Wypełnianie książeczek opłat, np. za czynsz, czekanie w kolejkach do kasy lub okienka na poczcie to niepotrzebna strata czasu. Regulowanie rachunków w tradycyjny sposób wymaga ponadto pamiętania o terminach płatności. Aby oszczędzić czas i jednocześnie mieć pewność, że nie przeoczy się terminu płatności, warto korzystać ze zleceń stałych. To bardzo wygodna forma realizowania przelewów stałej kwoty w określonych terminach, np. comiesięcznych opłat czy rat kredytów.

 Przelewy są wykonywane cyklicznie, w terminach i na warunkach, które sam określasz. Środki na takie zlecenia są pobierane z twojego rachunku. Aby utworzyć zlecenie, musisz jedynie podać numer rachunku, na który mają być przelewane pieniądze, datę realizacji i kwotę, określić termin jego ważności oraz podać tytuł płatności. Zlecenie będzie realizowane w wyznaczonym przez ciebie dniu, pod warunkiem że jest to dzień roboczy.

Opłaty za zlecenie stałe

Opłaty za zlecenie stałe są pobierane w momencie realizacji. Najczęściej są niższe od opłat za przelewy, a w przypadku zleceń ustanawianych przez Internet często nie ponosi się ich wcale. Aby zlecenie zostało zrealizowane, musisz posiadać na rachunku środki wystarczające na pokrycie całości zobowiązań w dniu wskazanym przez bank. Najczęściej jest to dzień wykonania zlecenia, ale bank może cię poprosić, aby potrzebne środki były na rachunku na koniec dnia poprzedzającego wskazaną datę. Wynika to z faktu, że zlecenia stałe są realizowane wcześnie rano, jeszcze przed otwarciem banków. Jeżeli nie zapewnisz wystarczającej kwoty, dyspozycja nic zostanie1 zaakceptowana, a w tej sytuacji trzeba będzie uregulować należności za pomocą zwykłego przelewu.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!