Dywidenda - czym są? Co to jest? Jak się oblicza?
Dywidenda - czym są? Co to jest? Jak się oblicza?
Dywidenda to część wypracowanego przez spółkę zysku, wypłacana posiadaczom akcji, w roku, w którym spółka wypracowała zysk. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy walne zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy lub ojej wstrzymaniu.

Akcje zwykłe uprawniają do jednakowej dywidendy, do wyższej mogą uprawniać akcje uprzywilejowane. Dywidenda jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom danej spółki, którzy posiadają jej walory, w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!