Gdzie uzyskać pożyczkę ze złą historią kredytową? Kto udziela pożyczek pozabankowych?
Gdzie uzyskać pożyczkę ze złą historią kredytową? Kto udziela pożyczek pozabankowych?
W Polsce działa kilkadziesiąt podmiotów udzielających pożyczek pozabankowych. Ich klienci nie zawsze orientują się w specyfice działania tych firm, a jest ona diametralnie różna od zasad proceduralnych i formalno – prawnych obowiązujących banki.

Sektor pozabankowy – co to takiego?

W sektorze tym działają firmy świadczące usługi finansowe, zbliżone do usług sektora bankowego. Firmy te muszą postępować zgodnie z przepisami prawa o działalności gospodarczej i prawa cywilnego, ale w przeciwieństwie do banków, nie obowiązują ich regulacje z zakresu prawa bankowego.
Parabanki koncentrują się na udzielaniu pożyczek, a ponieważ nie muszą spełniać wymogów właściwych dla banków, mają praktycznie pełną dowolność w zakresie formułowania ofert skierowanych do potencjalnych pożyczkobiorców. Jedynym ograniczeniem finansowym narzuconym im przez przepisy ustawy antylichwiarskiej jest wysokość odsetek, które nie mogą przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Mimo to firmy z sektora pozabankowego swobodnie obchodzą i ten warunek, nakładając na klienta obowiązek ponoszenia wygórowanych opłat administracyjnych i równie wysokich kosztów ubezpieczenia pożyczek.
Reasumując: przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe, działające w sektorze pozabankowym, mogą pozwalać sobie na sporą dowolność w zawieraniu umów z klientami. I rzeczywiście to robią.

Rodzaje pożyczek pozabankowych:

Podstawowy podział pozyczek pozabankowych to:

  • pożyczki krótkoterminowe, czyli typowe chwilówki udzielane na krótkie okresy od kilku do kilkudziesięciu (najczęściej 30) dni,
  • pożyczki długoterminowe z okresami spłaty sięgającymi kilkudziesięciu tygodni, a nawet kilku lat.

Kolejny podział, który da się wyraźnie zauważyć w trakcie przeglądania ww. listy wynika z górnych i dolnych limitów pożyczek, i tak:

  • parabanki udzielające pożyczek krótkoterminowych pożyczają swoim klientom kwoty rzędu od 50 do 3000 złotych,
  • firmy pożyczkowe udzielające pożyczek długoterminowych oferują je w wysokości nawet 10 tys. złotych (i więcej), przy czym dolne limity pożyczek ustalone są również na dość niskim poziomie.

Sposoby zawierania umów

W odróżnieniu od banków, które zawsze wymagają podpisania umowy w formie papierowej, większości parabanków wystarczają procedury elektroniczne. Umowa zawierana jest za pośrednictwem internetu i przez internet załatwiane są wszystkie formalności. Taka metoda postępowania znacząco skraca czas oczekiwania na pożyczkę i umożliwia uzyskanie pieniędzy nawet w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu minut od złożenia wniosku.

Uproszczone procedury weryfikacyjne

W celu zwiększenia operatywności, elastyczności i szybkości działania, procedury weryfikacyjne parabanków uproszczone są do minimum. Większość z nich bazuje na oświadczeniach składanych przez klientów. Pożyczkobiorcy sprawdzani są też bazach BIG, BIK, KRD czy InfoMonitor, ale nawet figurowanie w takiej bazie nie zawsze jest przeszkodą do uzyskania pożyczki w parabanku.

Przeczytaj również:

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!