Inwestowanie w fundusze – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć
Inwestowanie w fundusze – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć
Inwestowanie w fundusze wiąże się z większym ryzykiem, niż na przykład korzystanie z lokat terminowych czy kupowanie obligacji skarbowych, ale może przynieść bardziej zadowalające stopy zwrotu. Co więcej, w przeciwieństwie np. do samodzielnego handlowania akcjami, nie wymaga ani dużego zaangażowania czasowego, ani zaawansowanej wiedzy o rynku finansowym i jego instrumentach.

Niemniej jednak, aby inwestowanie w fundusze przyniosło oczekiwane rezultaty, w pierwszej kolejności należy zadbać o odpowiednie przygotowanie merytoryczne – zapoznać się z istotą działania funduszy i zaczerpnąć porad specjalistów, które uchronią przed prostymi, typowymi dla początkujących inwestorów, błędami. Oto 10 wskazówek na początek przygody z funduszami.

Określ horyzont czasowy inwestycji w fundusz i sprecyzuj swoje cele

Jeśli nastawiasz się na długoterminowe inwestowanie w fundusze, postaw na produkty o większym ryzyku (np. fundusze inwestujące w akcje, surowce czy towary). Choć w czasie trwania inwestycji ich wartość podlega zwykle dużym zmianom (również tym niekorzystnym), w dłuższej perspektywie czasu wiele z nich przynosi ponadprzeciętne zyski. Jeśli posiadane środki możesz ulokować na stosunkowo krótki czas (krótszy niż 2-3 lata), lepszym rozwiązaniem będzie wybór bezpieczniejszych funduszy (np. obligacyjnych). Zamykanie inwestycji z konieczności, w przypadkowych momentach (np. ze względu na pilną potrzebę finansową) nie ma nic wspólnego ze świadomym inwestowaniem – a tylko takie może okazać się na dłuższą metę skuteczne.

Sprawdzaj fundusze, w które chcesz inwestować

Rodzaj funduszu, strategia inwestowania, opłaty i wyniki uzyskiwane przez zarządzających – to elementy, które należy sprawdzić każdorazowo przed nabyciem jednostek funduszu. Dobrze jest sprawdzić, jakie wyniki uzyskiwał fundusz na przestrzeni lat i porównać je z tymi osiąganymi przez konkurencję.

Określ swoją awersję do ryzyka i dopasuj do niej fundusz

Inwestowaniu w fundusze musi towarzyszyć poczucie świadomości, że na rynku finansowym nic nie jest ani pewne, ani bezpieczne. Zapoznaj się z rekordowymi ujemnymi stopami zwrotu poszczególnych funduszy i oceń, czy byłbyś w stanie zaakceptować taką stratę.

Wybierając fundusz, nie kieruj się wyłącznie jego wynikami historycznymi

Pamiętaj, że nieprzewidywalne bywają zarówno zachowania rynków, jak i reakcje inwestorów. Nie ma gwarancji, że fundusz, który w poprzednich latach plasował się w czołówce najlepszych, pozostanie w niej w najbliższym czasie.

Ograniczaj ryzyko poprzez dywersyfikację portfela

Unikaj wpłacania wszystkich środków przeznaczonych na inwestowanie do jednego funduszu. Dobrą praktyką jest zakup kilku różnych funduszy, który pozwala ograniczyć potencjalny zasięg strat.

Nie daj się zwieść reklamom i namowom doradców finansowych

Inwestowanie w fundusze wymaga utrzymywania dystansu nie tylko wobec zdarzeń rynkowych, ale również wobec wszelkich reklam, prognoz analityków czy podpowiedzi doradców finansowych. Ich interesy nie zawsze są bowiem zbieżne z interesami inwestorów. Co więcej, specjaliści mogą po prostu mylić się w swoich przewidywaniach.

Kup tanio, sprzedaj drogo

Najwięcej pieniędzy trafia do funduszy na szczytach giełdowej hossy (długotrwałego wzrostu kursów), najmniej zaś w dołkach bessy (długotrwałego spadku kursów). Nie warto otwierać inwestycji po długim okresie wzrostu cen, a zarazem nie warto jej zamykać po dłuższych spadkach, ponieważ wyceny jednostek, tak jak kursy innych instrumentów „wracają do średniej”. Oznacza to, że po spadkach przychodzą wzrosty, a po wzrostach spadki, które urealniają wycenę danego instrumentu finansowego.

Przeczytaj także:

 

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!