Jak oraz gdzie pożyczyć małe pieniądze dla firmy
Jak oraz gdzie pożyczyć małe pieniądze dla firmy
Po to, aby uzyskać wsparcie finansowe od instytucji zajmującej się jego udzielaniem, przedsiębiorca musi ułożyć stosowny biznesplan. Jak on powinien wyglądać? Napisanych zostało już na ten temat bardzo wiele podręczników, uczą tego na uczelniach ekonomicznych i na kursach biznesu, są też rozliczne poradniki w internecie i nadal nie ma gotowej recepty.

W przypadku najmniejszych przedsięwzięć określenie biznesplan jest stanowczo na wyrost. Chodzi raczej o skrócony opis planowanego biznesu. Przykładem mogą być wymagania, jakie stawia jeden z najpopularniejszych dawców kapitału, jakim jest działający od 1994 roku Fundusz Mikro. We wniosku o przyznanie pożyczki oprócz wskazania najbardziej podstawowych informacji o właścicielu firmy (nazwa, adres, liczba pracujących osób, wielkość zobowiązań, wielkość płatności podatku VAT, możliwe zabezpieczenia pożyczki) i o osobach poręczających trzeba opisać firmę i planowane przedsięwzięcie.

Fundusz Mikro ma w swojej ofercie kilka produktów finansowych dla początkujących przedsiębiorców. Całkiem początkującym mikroprzedsiębiorcom Fundusz udziela pożyczek Starter, których wysokość może sięgać do 7 tys. zł. Okres spłaty wynosi 12 miesięcy. Stali klienci Funduszu mogą liczyć na większe pożyczki: BiznesPożyczka SOLO może wynieść 15 tys. zł, a BiznesPożyczka nawet 150 tys. zł.

Podobne są wymagania wielu innych instytucji pożyczkowych. W Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych zarejestrowanych jest dzisiaj 76 regionalnych i lokalnych instytucji wspierania przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy z zachodniej części kraju mogą korzystać z regionalnych i subregionalnych funduszy pożyczkowych zrzeszonych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie. Podobnych programów jest jeszcze więcej (m.in. Kanadyjski Program Pożyczkowy). Ich oferty pożyczkowe i wymagania stawiane przy zawieraniu umów są dość podobne - pożyczki są udzielane na okres do trzech lat, wymagają zabezpieczenia na majątku firmy i osobistym. Jeśli chodzi o uzasadnienie, trzeba dostarczyć raczej opis biznesu niż prawdziwy biznesplan.

Pożyczki w BGK

Niewielkich pożyczek i kredytów na rozkręcenie biznesu udzielają nie tylko instytucje pożyczkowe, ale także niektóre banki, m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK uczestniczy w realizacji prowadzonego z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych programu Pierwszy Biznes. W programie tym wykorzystywane są środki

UŁATWIENIA DLA FIRM

W przypadku firm mających już doświadczenie banki gotowe są udzielać daleko idących ułatwień kredytowych. Nowe instrumenty płatnicze - karty biznesowe, stosowanie odroczonej płatności - pozwalają przedsiębiorcom finansować kredytem bieżącą działalność, a nawet realizować drobniejsze inwestycje bez konieczności przedstawiania bankom jakichkolwiek biznesplanów.

z budżetu państwa w ramach szerszego projektu Pierwsza Praca. O pożyczki z programu Pierwszy Biznes, w wysokości do 40 tys. zł, mogą się ubiegać osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku, a w przypadku absolwentów uczelni - 27 roku życia.

Podobnie jak w przypadku pożyczek z funduszy pożyczkowych kandydat na przedsiębiorcę musi przedstawić opis biznesu, jaki planuje.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!