Jak w prosty sposób obliczyć zdolność kredytową?
Jak w prosty sposób obliczyć zdolność kredytową?
Aby przybliżyć sposób wyliczania zdolności kredytowej, najlepiej posłużyć się przykładem. Załóżmy, że czteroosobowa rodzi na Kowalskich, w której pracują dwie osoby, ma dochód z tytułu umów o pracę w wysokości 7000 zł brutto, czyli ok. 4950 zł netto.

Miesięczne koszty mieszkaniowe wynoszą 501) zł. a miesięczne wydatki konsumpcyjne również ok. 500 zł na osobę. Rodzina spłaca ponadto zaciągnięty wcześniej kredyt gotówkowy co miesiąc 600 zł. Obliczmy zatem dochód netto Kowalskich (ich zdolność kredytową):  1950 zł - (500 zł 4 x 500 zł + 600 zł) = 1850 zł.

Tylko zdolność kredytowa?

Oceniając ryzyko kredytowe, pracownik banku analizuje stabilność dochodów. Sprawdza również, zewnętrzne bazy,  m.in. bazę Biura Informacji Kredytowej, w której widnieją informacje o produktach kredytowych, z jakich wnioskodawcy korzystają lub korzystali, oraz o tym, czy były one terminowo spłacane. Osoby oceniające wnioski kredytowe* sprawdzają też Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych prowadzony przez Związek Banków Polskich. Umieszczani są w nim kredytobiorcy posiadający zaległości w regulowaniu zobowiązań. Inne wykorzystywane źródło informacji to System Dokumenty Zastrzeżone, również prowadzony przez Związek Banków Polskich.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!