Jak wybrać konto walutowe?
Jak wybrać konto walutowe?
Wraz ze wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wrosła liczba osób podróżujących za granicę. Z tego względu dużą popularnością zaczęły cieszyć się rachunki prowadzone przez banki w walutach obcych. By ułatwić wybór tym, którzy poszukują właśnie takiego konta, stworzyliśmy m.in. ten artykuł. Wskazujemy w nim, na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru rachunku bankowego i w jaki sposób można wymienić walutę.

Współcześni konsumenci korzystają z wielu produktów bankowych. Wśród tych są rachunki walutowe. To szczególne konta bankowe, po które sięgają nie tylko osoby często wyjeżdżające za granicę, lecz także te, które wcześniej zdecydowały się na zaciągnięcie np. kredytu hipotecznego w walucie obcej. Wspomnieć trzeba też o firmach – te najczęściej nawiązują kontakty handlowe z podmiotami zagranicznymi i fakt ten wymusza, by ich właściciele skorzystali z kont walutowych.

O tym, że Polacy coraz częściej decydują się na przechowywanie pieniędzy w walucie obcej świadczą przede wszystkim liczby. Z danych zgromadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że w styczniu 2014 r. około 9% wszystkich depozytów gospodarstw domowych stanowiły depozyty w walucie innej niż PLN.

Co to jest i jak działa konto walutowe?

Przez konto walutowe należy rozumieć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie innej niż PLN. Na takim koncie można gromadzić środki w walutach obcych, odbierać i zlecać przelewy za granicę. W praktyce każdy zainteresowany może założyć rachunek walutowy w EUR, USD czy GBP.

Założenie konta walutowego nie jest skomplikowane. Każdy zainteresowany powinien jednak mieć świadomość tego, czym kierować się przy wyborze takiego rachunku. Podstawą jest zatem zapoznania się z podstawowymi terminami, jakimi posługują się banki:

 • Spread walutowy. Pod tym pojęciem rozumie się zysk banku. Ten stanowi różnicę między bankowym kursem sprzedaży a kursem nabycia danej waluty – cena po jakiej bank sprzedaje walutę jest wyższa od kursu kupna. By wyliczyć spread procentowy, można się posłużyć dwoma wzorami:
  • Spread = 100% * (kurs sprzedaży – kurs kupna) / (kurs średni),
  • Spread = 100% * (kurs sprzedaży – kurs kupna) / (kurs kupna).

Większość banków oblicza spread stosując pierwszą metodę.

 • Opcja kosztowa SHA. Tę opcję klient może wybrać wówczas, gdy dokonuje przelewu zagranicznego. Oznacza ona tyle, że koszty transferu środków są dzielone między zleceniodawcę przelewu a jego odbiorcę.
 • Opcja kosztowa OUR. Wybierając tę opcję, koszty realizacji przelewu pokrywa osoba realizująca przelew bankowy.
 • Opcja kosztowa BEN. To mająca skutek odwrotny do opcji OUR – koszty związane z przelaniem pieniędzy podnosi odbiorca przelewu.
 • Przelew SEPA. Korzystając z przelewów SEPA klient może być pewien, że szybko, tanio i bezpiecznie przeleje środki w walucie EUR między bankami działającymi na terenie Unii Europejskich i takich krajów jak: Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein.

Dlaczego warto zdecydować się na konto walutowe?

Osoby nieposiadające jeszcze walutowego konta bankowego mogą zastanawiać się, czy warto takie założyć. Do czego przyda się konto walutowe? Założenie takiego jest doskonałym rozwiązaniem z punktu widzenia tych, którzy zarabiają w walucie obcej i tych, którzy współpracują z zagranicznymi firmami.

Konto walutowe przyda się z całą pewnością kredytobiorcom, którzy zdecydowali się na podpisanie umowy kredytowej w walucie obcej. Warto zauważyć, że osoby spłacające kredyt w euro czy frankach szwajcarskich muszą liczyć się z tym, że swoje zobowiązanie spłacają po kursie sprzedaży, jaki obowiązuje w danym banku. Oznacza to, że mogą ponieść spore koszty związane z wahaniami kursu walut. Posiadając konto walutowe mogą nie tylko wybrać najlepszy moment na wymianę waluty, lecz także spłacić ratę kredytu bezpośrednio w walucie obcej i tym samym zaoszczędzić na przewalutowaniu transakcji. Inną możliwością jest wymienienie waluty w tradycyjnym, stacjonarnym kantorze i zasilenie konta walutowego.

O założeniu konta walutowego powinny pomyśleć również osoby często wyjeżdżające za granicę. Takie rozwiązanie jest o tyle ciekawe i korzystne, że do prowadzonego rachunku mogą otrzymać kartę płatniczą. To zaś oznacza możliwość wypłacania gotówki z zagranicznych bankomatów. Rezygnując z takiego rozwiązania trzeba pamiętać o kosztach – korzystając z posiadanego rachunku osobistego, należy liczyć się z tym, że bank przewalutuje płatności ze złotówek na walutę obcą.

Wybieramy konto walutowe

By wybrać korzystnie konto walutowe, niezbędne jest zapoznanie się oferowanymi przez bank parametrami. Dodatkowo każdy zainteresowany powinien określić, do czego będzie używał tego rachunku. Jeżeli konto to będzie służyć do przechowywania środków w walutach obcych, warto wybierać w oprocentowanych rachunkach lub wybrać jeden z dedykowanych oszczędzaniu rachunków oszczędnościowych.

Czym kierować się podczas wybierania konta walutowego? Konieczne jest zwrócenie uwagi na szereg parametrów. Do tych należą:

 • Oprocentowanie. Większość dostępnych na rynku kont walutowych nie jest oprocentowana. Z drugiej strony można znaleźć takie rachunki, których oprocentowanie wynosi od 0,5 do 1%. Jeżeli zależy tobie na oprocentowaniu, to powinieneś dokładnie zapoznać się z ofertą banków.
 • Waluta. Wszystkie banki oferują prowadzenie konta walutowe w najpopularniejszych walutach, np. USD czy GBP. Gdy mowa jednak o walutach egzotycznych, pojawia się problem – warto sprawdzić, czy wybrany bank rzeczywiście oferuje prowadzenie konta w walucie, jaka nas interesuje.
 • Opłata za otwarcie i prowadzenie konta. Większość banków nie pobiera opłaty za wykonanie tych czynności, ale są i takie, które przewidują opłaty. Dobrze zatem dokładnie zorientować się w kosztach.
 • Karta płatnicza i koszty związane z jej obsługą. Banki oferują wydanie karty płatniczej do rachunku walutowego. By jednak koszty np. utrzymania karty płatniczej nie były obciążeniem, warto dokładnie się z nimi zapoznać. Uwagę należy również zwrócić na koszty wypłaty środków z zagranicznych bankomatów.
 • Koszty przelewów zagranicznych. Zlecając wykonanie przelewu w walucie, w której posiadamy konto, bank nie naliczy opłaty za przewalutowanie środków. Uwagę należy jednak zwrócić na opłatę za sam przelew czy inne koszty z nim związane (SHA, OUR czy BEN, o których była mowa wyżej).
 • Koszty wpłat i wypłat gotówki w oddziałach banku. Osoby, które wiedzą, że będą wpłacać lub wypłacać środki w oddziałach banku, koniecznie powinny poznać opłaty, jakie przewidział bank. Dobrze też upewnić się, czy i które oddziały banku prowadzą obsługę gotówkową w walucie, w której posiadamy konto.
 • Spread. Im niższy, tym lepiej dla klienta, bo oznacza to, że przewalutowanie nie będzie większym kosztem.

Jak wymieniać waluty?

Jeszcze kilka lat temu osoby chcące wymienić walutę, musiały korzystać z usług tradycyjnych, stacjonarnych kantorów. Dziś możliwości jest znacznie więcej. Dobrze zapoznać się z tym, jak można współcześnie wymieniać waluty, by wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Poniżej prezentujemy popularne metody wymiany walut:

 • Kantory stacjonarne. Wciąż cieszą się dużą popularnością wśród klientów. Ich zaletą jest brak pośredników – klient samodzielnie wymienia posiadane banknoty, dzięki czemu eliminuje konieczność korzystania z usług podmiotów trzecich. Z usług kantorów stacjonarnych nierzadko decydują się skorzystać osoby posiadające spory zasób środków gotówkowych. Wszystko dlatego, że w kantorach można negocjować kursy. Nie bez znaczenia jest też to, że spread w kantorach stacjonarnych jest dużo niższy w bankach. Dla części klientów może być istotne to, że działalność kantorów podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 • Kantory internetowe. W Polsce pojawiły się stosunkowo niedawno i do tej pory nie ma ich definicji w polskim prawie. Funkcjonują na takiej samej zasadzie jak tradycyjne kantory, zaś różnica polega na tym, że wszystkie transakcje są dokonywane drogą internetową. Oznacza to, że muszą stosować się m.in. do ustawy o ochronie danych osobowych. Ich popularność wynika przede wszystkim z tego, że oferują klientom konkurencyjne spready (dla euro zazwyczaj poniżej 0,5%).

By skorzystać z atrakcyjnych warunków, zainteresowany klient musi przelać środki na konto e-kantoru i dokonać transakcji. W efekcie przeprowadzonej transakcji otrzymuje przelew zwrotny w wybranej walucie.

Choć właściciele kantorów internetowych oferują atrakcyjne warunki, nie można zapomnieć, że takie podmioty nie znajdują się pod nadzorem KNF, a klienci nie mogą być pewni, że środki zgromadzone w e-kantorach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wyjątkiem są e-kantory prowadzone przez banki).

 • Banki. Walutę można wymienić również w oddziałach lub systemach transakcyjnych banków. Takie rozwiązanie jest wygodne i bezpieczne, choć trzeba pamiętać również o minusach. Jednym z takich jest wysoki spread (na poziomie od 6 do 8%). Powoduje on, że wymiana waluty w banku najczęściej jest nieopłacalna.
 • E-kantory prowadzone przez banki. Aktualnie e-kantory są oferowane przez dwa banki: Alior Bank (Kantor Internetowy) i Meritum Bank (E-kantor). Korzystanie z tych kantorów jest dla klienta w pełni bezpieczne, bo zgromadzone na nich środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nie bez znaczenia są również atrakcyjne spready (od 0,5 do 0,7%) i fakt, że transakcje są realizowane automatycznie. By jednak nie przepłacać, klient powinien dokładnie zorientować się w opłatach za przelewy.
 • Społecznościowe platformy wymiany. Ich działalność jest podobna do kantorów, jednak poszczególne transakcje są dokonywane bezpośrednio między użytkownikami systemu. Zaletą korzystania ze społecznościowych platform wymiany jest możliwość wyeliminowania pośredników (kantoru czy banku) i tym samym zaoszczędzeniu na spredzie (użytkownicy sami decydują, po jakim kursie zakupią lub sprzedadzą walutę). Osoby zainteresowane wymianą walut w taki sposób powinny pamiętać, że minusem takiego rozwiązania jest niemożność dostosowania do siebie zleceń kupna i sprzedaży.
 • PayPal. Za pomocą PayPal można dokonywać płatności w internetowych sklepach zagranicznych czy innych przelewów. Dodatkowo posiadacze konta mogą również – w ramach swojego rachunku – konwertować waluty po atrakcyjnym kursie, do którego jest doliczana opłata w wysokości 2,5% (spread). Z punktu widzenia osób zainteresowanych korzystaniem z tego rozwiązania ważne może być również to, że dokonując płatności w tej samej walucie nie ponosi się kosztów przewalutowania.

Z powyższego zestawienia wyraźnie widać, że możliwości wymiany walut jest wiele. Każdy ze sposobów ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Przed wyborem konkretnego warto dokładnie zapoznać się z mechanizmem działania poszczególnych podmiotów, jak i opłatami, jakie będzie trzeba ponieść. Nie bez znaczenia jest też wysokość spreadu.

Szacunkowe porównanie spreadów

By ułatwić osobom zainteresowanym wybór jednego ze sposobów wymiany walut, warto wskazać szacunkowe porównanie spreadów. Uwaga! Dane podane w poniższej tabelce są orientacyjne.

 

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!