Jak zamknąć konto w banku
Jak zamknąć konto w banku
Może się tak zdarzyć, że zdecydujesz się na korzystanie z usług danego banku, wybierzesz produkt i podpiszesz umowę, ale po powrocie do domu stwierdzisz, że otwarty rachunek nie spełnia twoich oczekiwań. Na szczęście to nie koniec świata - możesz odstąpić od umowy, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Masz na to 14 dni. W tym czasie musisz odwiedzić placówkę, w której otworzyłeś rachunek, i poinformować pracownika o zamiarze odstąpienia od umowy.

Podpisanie ROR to nie dożywocie umowy

Zdarza się i tak, że korzystając z rachunku od dłuższego czasu, znajdziesz atrakcyjniejszą ofertę. W takiej sytuacji możesz przenieść rachunek do innego banku. Procedura jest bardzo prosta, a wszystkie banki mają obowiązek stosować się do rekomendacji Związku Banków Polskich odnośnie przenoszenia rachunków. Co to dla ciebie oznacza? Rekomendacja i wynikający z niej proces przenoszenia rachunku bankowego ma ułatwić klientom indywidualnym zmianę banku. Ma służyć tym, którzy zdecydowali się skorzystać z usług innego banku i przenieść dotychczasowy rachunek oraz wszystkie powiązane z nim usługi. Dotyczy to tylko rachunków ROR prowadzonych w złotówkach i usług, które świadczy nowy bank. Przejście do innego banku nie musi się wiązać z zamknięciem starego rachunku, ale wówczas będziesz ponosić koszty związane z prowadzeniem jednego i drugiego konta.

 Jeśli zdecydujesz się na zmianę, musisz osobiście udać się do nowego banku, złożyć wniosek o przeniesienie rachunku wraz z usługami (np. polecenia zapłaty, zlecenia stale) i udzielić nowemu bankowi pełnomocnictwa, by w twoim imieniu zajął się dopełnieniem wszelkich formalności. jak poinformowanie pracodawcy czy ZUS o nowym numerze konta. Należy pamiętać, że podpis na wniosku o przeniesienie musi być zgodny z wzorem podpisu złożonym w przednim banku.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy konta bankowego

Zarówno bank, jak i posiadacz rachunku mają prawo wypowiedzieć umowę. Bank może to zrobić w przypadku naruszenia przez klienta zasad zapisanych w umowie lub regulaminie. Jeżeli rachunek jest wykorzystywany do działalności sprzecznej z prawem albo gdy nic ma na nim wpływów lub minimalnego salda, bankowi wolno wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. O tym fakcie musi powiadomić pisemnie. Klient, po otrzymaniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy, ma zwykle 30 dni na wydanie dyspozycji co do środków znaj dojących się na koncie. Jeżeli na rachunku jest zadłużenie, zostanie poinformowany, w jakim czasie musi uregulować zobowiązania.

Jeżeli to posiadacz składa wniosek o zamknięcie rachunku, bank prosi o „wyzerowanie” salda, czyli wypłatę bądź przelanie środków na inny rachunek, uregulowanie należności, spłato zadłużenia z tytułu limitu debetowego oraz zwrot wydanych kart. Oczywiście bank zablokuje również dostęp do bankowości internetowej i telefonicznej. W regulaminie jest podany okres wypowiedzenia. Oznacza to, że konta nic są zamykane natychmiast, zwłaszcza jeśli klient posiada kartę, ponieważ zazwyczaj musi upłynąć kilka dni, zanim zostaną uwzględnione wszystkie transakcje dokonane za jej pomocą. Jeśli ktoś nic ma karty, niewykluczone, że jego rachunek zostanie zamknięty od razu. Warto sprawdzić w regulaminie zapis dotyczący ewentualnych opłat za prowadzenie oraz obsługę  rachunku w okresie wypowiedzenia.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!