Jakie czynniki wpływają na cenę kredytu? Co sprawia, że mój kredyt tyle kosztuje?
Jakie czynniki wpływają na cenę kredytu? Co sprawia, że mój kredyt tyle kosztuje?
Na koszty kredytu ma wpływ wiele czynników – od celu kredytowania po aktualną sytuację gospodarczą kraju.
Pragnienie zaspokajania potrzeb, których nie jesteśmy w stanie sfinansować z własnych środków, często prowadzi nas do decyzji o zaciągnięciu kredytu. Kredyt umożliwia nam realizacje naszych potrzeb życiowych, wykraczających ponad aktualne możliwości naszego portfela. Należy natomiast pamiętać, że w zamian za to nakłada na nas obowiązek dokonywania przyszłych płatności związanych ze spłatą kwoty kredytu oraz kosztów odsetek. Warto zatem przed zaciągnięciem kredytu obliczyć ile tak naprawdę kosztuje kredyt.

Na koszt kredytu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, składają się trzy wielkości:

 1. płatności odsetkowe
 2. opłaty
 3. prowizje banku

Wielkości te zależą od kilku czynników.

Koszt kredytu może zależeć od:

 1. celu kredytowania, na jaki bank nam pożycza pieniądze
 2. zabezpieczenia. Kredyt konsumpcyjny, na który zazwyczaj nie jesteśmy zobowiązani przedstawić zabezpieczenia (nierzadko można napotkać oferty typu „kredyt do 100 tys. bez zabezpieczeń”), jest najczęściej wyżej oprocentowany niż np. kredyt mieszkaniowy, który jest kredytem zabezpieczonym zwykle hipoteką. Dzieje się tak, gdyż bank jest skłonny obniżyć koszt kredytu w zamian za prawo do przejęcia zabezpieczenia (w przypadku kredytów hipotecznych np. nieruchomości) w sytuacji, gdybyśmy przestali spłacać kredyt.
 3. ryzyka kredytobiorcy czyli wiarygodności. 
  • Dochody - oferta banku dla osób o wysokich i stabilnych dochodach jest zazwyczaj korzystniejsza niż dla osób o niskich i niestabilnych zarobkach, ponieważ prawdopodobieństwo niewywiązania się ze swoich zobowiązań jest niższe.
  • Historia kredytowa - Koszt i dostępność kredytu dla osób lub firm, które w przeszłości zalegały ze spłatą swoich zobowiązań, jest mniej korzystna niż dla osób i firm, które w przeszłości nie miały opóźnień w płatnościach. W szczególności banki sprawdzają, czy potencjalny kredytobiorca nie figuruje w Biurze Informacji Kredytowej jako zalegający ze spłatą.
  • W celu określenia zdolności kredytobiorców do terminowego regulowania swoich zobowiązań banki stosują zaawansowane tzw. modele „scoringowe”, określane także jako metoda punktowa. Na podstawie tej metody cechy kredytobiorcy, takie jak wykształcenie, wiek, zarobki itd. określają prawdopodobieństwo, z jakim klient banku przestanie spłacać kredyt. Jeżeli to prawdopodobieństwo jest wysokie, to bank może odmówić udzielenia kredytu lub zaproponować kredyt na mniej korzystnych warunkach. Czyli kredyt jest tym tańszy, im lepiej bank oceni nas jako swoich klientów.
 4. sytuacji gospodarczej kraju:
  • stóp procentowych
  • inflacji
  • stopy bezrobocia
  • konkurencyjności rynku usług bankowych - koszt kredytu jest również w dużej mierze uzależniony od wyboru banku, w którym zaciągamy kredyt.
   Im więcej banków i instytucji kredytowych na rynku, tym większe jest prawdopodobieństwo, że walcząc o klientów będą one oferowały coraz bardziej korzystne warunki cenowe i warunki kredytowania potencjalnym klientom.  Przykładowo, prowizja za przyznanie kredytu mieszkaniowego w zależności od wyboru banku wynosi od 0% do 4% kwoty udzielonego kredytu. Podobnie, oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w złotych, w zależności od wyboru banku, wahało się na początku września 2007 r. od 4,85% do 6,85%. W efekcie, decydując się na zaciągnięcie kredytu, warto się zorientować, jaka jest oferta na rynku. Czyli kredyt jest dla nas tym atrakcyjniejszy, im bank, do którego pójdziemy będzie bardziej dostosowany do naszych potrzeb i naszych możliwości.

Podsumowując, koszt kredytu zależy od ryzyka kredytobiorcy jakie ponosi bank pożyczając nam pieniądze.

 

Przeczytaj także o finansach:

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!