Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt studencki? Zasady udzielania kredytów studenckich.
Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt studencki? Zasady udzielania kredytów studenckich.
Okres studiów bywa kosztowny dla samego studenta, a także dla jego rodziny. Osoby, których nie stać na studia dzienne, często rezygnują z nich i decydują się na studia zaoczne oraz podjęcie pracy zarobkowej. To praktyczne i wygodne rozwiązanie, jednak nie jedyne. W przypadku nie najlepszej sytuacji materialnej warto pomyśleć o kredycie studenckim, który znacznie może poprawić warunki materialne, a nawet być jedynym wyjściem na podjęcie wymarzonych studiów dziennych.

W Polsce kredyt studencki udzielany jest na naprawdę preferencyjnych warunkach, dlatego w konsekwencji jest bardzo dobrym i korzystnym dla samego studenta rozwiązaniem. Niskie oprocentowanie i wygodna spłata na pewno zachęca wiele osób. Jak jednak w przypadku każdego innego kredytu, trzeba spełnić kilka wymagań i dopełnić wszelkich formalności.

Kredytów studenckich udzielają w Polsce cztery banki:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • SGB Bank S.A

Aby złożyć wniosek, należy zatem przede wszystkim udać się do oddziału któregoś z tych banków. Tam też dowiemy się wszelkich niezbędnych szczegółów na temat indywidualnych przepisów dotyczących kredytu studenckiego. Niemniej jednak wszystkie banki podlegają odgórnym przepisom, które są dla nich jednakowe. O kredyt studencki mogą wnioskować jedynie studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed 25 rokiem życia. Wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, zaświadczenie o ilości członków rodziny oraz o wysokości dochodów w roku poprzedzającym.

Wnioski należy składać do 15 listopada br. Do 31 marca br. zostaną podpisane umowy. W międzyczasie bank będzie badał możliwości zabezpieczenia kredytu i od nich właśnie zależy to, czy ów kredyt zostanie w ogóle udzielony. Podstawowym kryterium udzielenia kredytu studenckiego jest wysokość dochodu netto w na członka rodziny. W roku akademickim 2014/2015 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta wynosił 2500 zł. Osoby przekraczające ten próg nie mają szans na otrzymanie kredytu.

Drugie kryterium brane przez banki pod uwagę to sposób i możliwość zabezpieczenia kredytu. Jeśli sytuacja finansowa rodziny studenta nie pozwala na zadowalające zabezpieczenie kredytu, student może zwrócić się po pomoc do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto studenci mieszkający na obszarach wiejskich mogą uzyskać pomoc od Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Agencja może poręczyć 80 lub nawet 100 procent wartości kredytu. Wyższe poręczenie otrzymają studenci, których rodziny uprawnione są do korzystania z pomocy opieki społecznej.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela natomiast pomocy na następujących zasadach:

  • 70%- dotyczy studentów, których dochód na rodzinę nie przekracza 1000zł,
  • 100%- dotyczy studentów, w których dochód na rodzinę nie przekracza 600 zł, a także tych, którzy wychowywani byli w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych i innych.

Kredyt studencki tym się różni od zwyczajnych kredytów konsumpcyjnych, że jest wypłacany w ratach. Udzielany jest na cały okres studiów, ale nie dłużnej niż 6 lat w przypadku studentów i 4 lata w przypadku doktorantów. Kredyt wypłacany jest przez czas roku akademickiego, a więc przez 10 miesięcy. Miesięczna rata wynosi 600zł. Student jest przez ten czas zobowiązany do przedstawiania w banku ważnej legitymacji studenckiej, w październiku i marcu każdego roku, czyli wtedy, kiedy przypada czas na jej podbicie w dziekanacie.

Kredyt studencki zaczyna być spłacany w terminie 2 lat od daty zakończenia studiów lub też dnia, w którym studia powinny być zakończone według przedstawionego we wniosku zaświadczenia. W tym czasie już absolwent ma możliwość unormowania swojej sytuacji materialnej na tyle, aby pozwalała ona na spłatę kredytu.  Kredyt spłacany jest w również w ratach. Ich liczba stanowi dwukrotność liczby wpłaconych studentowi rat kredytu. Odsetki natomiast są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

W różnych sytuacjach student może zgłosić się d banku w sprawie umorzenia części kredytu lub też wydłużenia jego spłaty.  Bank może zdecydować się na zawieszenie rat na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli student stracił stałe źródło dochodu lub zdarzył się mu wypadek losowy, który uniemożliwił regularną spłatę zobowiązania.  Ponadto studenci, którzy ukończyli studia, będąc w 5 procentach najlepszych studentów danej uczelni, mogą ubiegać się o umorzenie 20 procent wysokości kredytu. W przypadku bardzo trudnej sytuacji życiowej takiej jak ciężka choroba kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chory, powódź czy inna katastrofa student może ponadto złożyć wniosek do właściwego ministra zajmującego się szkolnictwem wyższym, który to może zadecydować o nawet całkowitym umorzeniu kredytu.

 

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!