Jak można skorzystać z leasingu zwrotnego dzięki posiadanej nieruchomości? Na czym polega leasing zwrotny?
Jak można skorzystać z leasingu zwrotnego dzięki posiadanej nieruchomości? Na czym polega leasing zwrotny?
Jak można skorzystać z leasingu zwrotnego dzięki posiadanej nieruchomości? Na czym polega leasing zwrotny? Jakie dokumenty do leasingu zwrotnego?Leasing zwrotny jest szczególną formą leasingu, dotyczącą zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. W ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularnym instrumentem optymalizacji zarządzania posiadanym majątkiem, szczególnie nieruchomościami.

 Transakcje leasingu zwrotnego pozwalają uwolnić środki zamrożone w nieruchomościach, jak również zmienić strukturę finansowania majątku oraz prowadzonej działalności, często obniżając koszty.

Transakcje tego typu polegają na tym, że klient sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje lub kapitał obrotowy (firmy leasingowe w przypadku leasingu zwrotnego nie kontrolują wydatkowania pozyskanych przez klienta środków, może on nimi swobodnie dysponować). Ta sama nieruchomość staje się przedmiotem leasingu, co umożliwia klientowi jej dalsze użytkowanie i czerpanie z niej pożytków.

Każdy podmiot gospodarczy (bez względu na formę prawną prowadzonej działalności) posiadający nieruchomość o uregulowanym stanie prawnym oraz w dobrym stanie technicznym może skorzystać z tej formy finansowania.

Do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyznania leasingu nieruchomości niezbędne są dla firmy leasingowej trzy rodzaje dokumentów: dokumenty rejestrowe klienta, dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej oraz dokumenty dotyczące nieruchomości.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!