Kredyt gotówkowy - jak wziąć, jakie trzeba spełnić warunki, formalności, wcześniejsza spłata kredytu
Kredyt gotówkowy - jak wziąć, jakie trzeba spełnić warunki, formalności, wcześniejsza spłata kredytu
Kredyt gotówkowy, to bez wątpienia najpopularniejsza forma kredytu, umożliwiająca uzyskanie środków na dowolny cel, stosunkowo szybko i bez zbędnych formalności. Kredyt gotówkowy jest pożyczką, której bank udziela w określonej kwocie i na określony czas. Dane o kwocie, liczbie rat i wysokości oprocentowania, a także informacje o ewentualnych prowizjach lub zabezpieczeniach są zawarte w umowie.

Dokument ten przed podpisaniem należy bardzo dokładnie przeczytać, nie zapominając o informacjach i klauzulach wydrukowanych drobnym maczkiem.

Z umowy kredytowej możesz zrezygnować

Jeśli podejmiesz nieprzemyślaną decyzję i pochopnie podpiszesz umowę kredytową, nie załamuj rąk. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Oczywiście,  jeśli bank przekazał ci już pieniądze, musisz je zwrócić.

Ile trwa podpisanie umowy kredytowej?

Kredyty gotówkowe mogą być zaciągane na różne cele konsumpcyjne. Ich wysokość jest uzależniona przede wszystkim od twojej zdolności kredytowej oraz regulaminu banku. Z powodu dużej popularności tej formy finansowania banki ograniczyły do minimum formalności oraz czas oczekiwania na pieniądze. Często - dotyczy to niskich pożyczek - decyzję i pieniądze możesz mieć nawet po kilkunastu minutach. Wystarczy przedstawić w banku dwa dokumenty tożsamości oraz oświadczenie o wysokości dochodów. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach nie zawsze jest potrzebne.

Udokumentowanie dochodu

Aby udokumentować dochody, najczęściej przedkłada się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Nie jest to jednak jedyny dokument akceptowany przez bank. Oprócz umowy o pracę, w zależności od celu i wysokości kredytu, bank może wziąć pod uwagę także inne źródła dochodu, takie jak:

•    renta zryczałtowana

•    zasiłek macierzyński

•    stypendium doktoranckie

•    działalność rolnicza

•    umowa-zlecenie

•    umowa o dzieło

•    renta czasowa, rodzinna lub resortowa

•    emerytura

•    zasiłek przedemerytalny

•    działalność gospodarcza

•    umowa wynajmu lokalu

•    wykonywanie wolnego zawodu.

Aby zwiększyć zdolność kredytową, możesz zaciągnąć pożyczkę wspólnie z małżonkiem. Pracownik banku oceniający wniosek weźmie pod uwagę dochody was obojga. Każde z was będzie jednak musiało przedstawić stosowne dokumenty.

Zabezpieczenia

W przypadku kredytów gotówkowych, zwłaszcza gdy pożyczana kwota nie.jest duża, banki nie żądają zabezpieczeń. Czasem jednak konieczne może się okazać ubezpieczenie kredytu. Oczywiście, nie musisz samodzielnie szukać ubezpieczyciela - zajmie się tym bank. Ubezpieczenie zwiększy wprawdzie wysokość rat kredytowych, ale zapewni ci większe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli zajdą okoliczności objęte ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokryje twoje zadłużenie lub też jego część. W przypadku dużych kredytów klienci sami zgłaszają chęć wykupienia ubezpieczenia. Są też sytuacje, w których bank pozostawia kredytobiorcy decyzję o wyborze ubezpieczenia.

Poniżej wymieniono wypadki, które najczęściej są objęte ubezpieczeniem:

•    zgon

•    niezdolność do pracy

•    leczenie szpitalne na skutek nieszczęśliwego wypadku

•    czasowa niezdolność do pracy

•    poważna choroba

•    utrata pracy.

Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu kredytu musisz się zapoznać z. jego warunkami. Nie w każdym przypadku ubezpieczyciel spłaci za ciebie cały dług - może np. pokryć tylko określoną kwotę lub określoną liczbę rat. Nie każda polisa działa od razu, np. w przypadku ubezpieczenia od utraty pracy towarzystwo ubezpieczeniowe może zastrzec, że ochrona będzie obowiązywać dopiero po upływie kilku miesięcy od podpisania umowy.

Jeśli zdarzy się tak, że dobrowolnie zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia, a po jakimś czasie stwierdzisz, że nie jest ci ono potrzebne. możesz z niego zrezygnować.

W każdym przypadku przed pocięciem ostatecznej decyzji o zaciągnięciu kredytu należy bardzo dokładnie przeczytać umowę, regulamin oraz warunki ubezpieczenia.

Małżeństwo, a kredyt

Większość banków dokładnie określa kwotę kredytu, jaką można otrzymać bez zgody współmałżonka. Abyś mógł skorzystać z pożyczki przekraczającej ustalony próg, twój współmałżonek musi złożyć na piśmie, w obecności pracownika banku, zgodę na zaciągnięcie kredytu. Jeśli więc zechcesz kupić swej drugiej połowie drogi prezent, korzystając z kredytu, niespodzianka może się nie udać. Gdy w związku małżeńskim obowiązuje rozdzielność majątkowa, zgoda współmałżonka nie jest wymagana. Trzeba jednak przedstawić dokument potwierdzający rozdzielność.

Wcześniejsza spłata kredytu

Załóżmy, że zaciągnąłeś kredyt, a po jakimś czasie twoja sytuacja materialna znacznie się poprawiła i chciałbyś spłacić dług przed ustalonym w umowie terminem. Banki dopuszczają taką możliwość, ale zdarza się, że obwarowują ją dodatkowymi opłatami. Prowizja od wcześniejszej spłaty może być naliczana od spłacanej kwoty lub od kwoty udzielonego kredytu. Druga opcja jest mniej korzystna dla kredytobiorców. W obu przypadkach nie będą już naliczane odsetki, ponieważ twoje zobowiązanie wobec banku przestanie istnieć.

Może się zdarzyć tak, że w pewnym momencie zechcesz spłacić tylko część kredytu. Większość banków zaproponuje ci wybór jednego z dwóch rozwiązań: pozostanie przy zapisanej w umowie wysokości rat i jednoczesne skrócenie okresu spłaty albo pozostanie przy okresie kredytowania i zmniejszenie wysokości rat.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!