Na czym polega kredyt obrotowy? Ile można dostać kredytu obrotowego?
Na czym polega kredyt obrotowy? Ile można dostać kredytu obrotowego?
Kredyt obrotowy, to rodzaj kredytu bankowego, który przeznaczony jest dla osób prowadzących swoją działalność. Przeznaczeniem takiego kredytu jest najczęściej bieżąca działalność przedsiębiorstwa, taka jak zakup towarów lub wyposażenia. Jest on też znakomitym rozwiązaniem dla firm, które borykają się z chwilowymi problemami związanymi z płatnościami.

Jeśli chodzi o oferty banków, to Bank Gospodarki Żywnościowej proponuje kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.
Posiadacze kredytu obrotowego w BGŻ mają możliwość samodzielnego ustalania limitu na kolejny miesiąc. Następuje to zawsze na dwa przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli chodzi o oprocentowanie, to kredyt obrotowy w rachunku BGŻ posiada zmienny system jego naliczania. Jest on ustalany na zasadzie 1M*/3M* WIBOR/LIBOR/EURIBOR dodatkowo zwiększoną o marżę banku. Co do spłaty samego kredytu, to bank ustala plan z każdym klientem na indywidualnych zasadach. Jedynym warunkiem jest to, by całość kredytu była spłacona do końca ostatniego dnia trwania umowy kredytowej. Co do odsetek, to są one naliczana od pobranej kwoty, za każdy kolejny dzień. Opłata pobierana jest każdego miesiąca. BGŻ akceptuje wiele różnych zabezpieczeń, dzięki którym wzięcie kredytu będzie możliwe. Są to:

 • blokada środków na kontach bankowych
 •  gwarancja bankowa oraz innych podmiotów
 •  poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego
 •  hipoteka
 •  zastaw rejestrowy
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • weksel in blanco
 • ubezpieczenie kredytu
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie lub cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia
 •   zastaw według prawa cywilnego
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami
 •  oświadczenie patronackie
 • kaucja
  Bank kieruje swoją ofertę do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, bez znaczenia, czy zalicza się ona do sektora małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!