Najpopularniejsze ubezpieczenia, czyli korzyści płynące z ubezpieczeń finansowych
Najpopularniejsze ubezpieczenia, czyli korzyści płynące z ubezpieczeń finansowych
Poza faktoringiem i leasingiem, które nie tylko poprawiają płynność przedsiębiorstwa, ale nawet mogą zrekompensować brak jej zdolności kredytowej, obecnie coraz więcej firm decyduje się na poprawienie swojego wizerunku dzięki ubezpieczeniom finansowym.

Najpopularniejsze ubezpieczenie to ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Z kredytem takim, jak wiadomo, wiąże się spore ryzyko, bo nierzadko zdarza się, że odbiorcy nie płacą za towar nawet po upływie tak odroczonego terminu. By ryzyko to zminimalizować, można skorzystać z polisy.

Na wypadek ryzyka

Ubezpieczenie ryzyka kredytu daje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość uniezależnienia się od kłopotów finansowych odbiorców. Jest to szczególnie ważne w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Dzięki ubezpieczeniu małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na zwiększenie obrotów, pozyskanie nowych klientów oraz stałą kontrolę ryzyka. Pierwszy z wymienionych efektów można osiągnąć dlatego, że dzięki ubezpieczeniu powstaje możliwość zwiększenia dostaw na warunkach kredytowych lub wydłużenia okresu kredytowania wobec klientów, co do których firmie brakowało wcześniej pewności, czy można bardziej zaryzykować.

Korzystając z ubezpieczenia można też śmiało poszukiwać nowych kontaktów handlowych w kraju i za granicą,  gdyż w ciągu kilku dni od ubezpieczyciela otrzymuje się informację wiarygodności potencjalnego klienta.

Nie bez znaczenia jest też możliwość poprawy wiarygodności firmy wobec dostawców. Wielu dystrybutorów ubezpiecza całą swoją sprzedaż na warunkach kredytowych i dokonuje cesji praw do odszkodowania na swoich dostawców. W związku z tym, zwłaszcza dla niewielkich oraz stawiającym pierwsze kroki na rynku firm jest to niepowtarzalna szansa na uzyskanie u dostawców większych partii towaru i szybkie zwiększenie obrotów.

Polisy gwarancyjne

Dla poprawy płynności firmy, tak ważnej przy ustalaniu jej zdolności kredytowej, jeszcze większe znaczenie mają jednak ubezpieczenia o charakterze gwarancyjnym. Mogą one zastępować konieczność blokowania określonych kwot w formie wadiów, obowiązkowych rezerw itp.

W portfelu produktowym większości ubezpieczycieli szczególne miejsce zajmują polisy z kategorii ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. Korzystają z nich w głównej mierze duże przedsiębiorstwa, ale można je śmiało polecić także firmom małym i średnim, choćby z tego powodu, że tego rodzaju polisy w formie gwarancji bardzo poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa. A to przecież najmniejsze przedsiębiorstwa w Polsce mają największe kłopoty z pozyskaniem finansowania np. ze strony banków.B

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!