Podstawowe zabezpieczenia kredytów hipotecznych
Podstawowe zabezpieczenia kredytów hipotecznych
Kredyt może być zabezpieczony na finansowanej nieruchomości, innej nieruchomości kredytobiorcy lub na nieruchomości osoby trzeciej, o ile spełnia ona wymogi określone przez dany bank.

Hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości

Nieruchomość oprócz odpowiednich wymogów technicznych i kryteriów prawnych nie może być obciążona wpisem hipoteki na rzecz innego banku oraz służebnością osobistą lub prawem dożywocia. Banki wymagają wpisu hipoteki zwykłej i kaucyjnej lub tylko kaucyjnej. W pierwszym przypadku hipoteka zwykła zabezpiecza udzielony kredyt., a kaucyjna kwotę obejmującą odsetki i koszty udzielonego kredytu. Jeżeli dokonuje się wpisu tylko hipoteki kaucyjnej, zabezpiecza ona zarówno kapitał, jak i odsetki oraz koszty kredytu.

Cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

Nieruchomość ta musi być ubezpieczana przez cały okres kredytowaniu na wycenioną wartość.

Dodatkowe zabezpieczenia na okres przejściowy

Zabezpieczają one kredyt do momentu ustanowienia właściwego zabezpieczenia, czyli dokonania przez sąd wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Kredyty są zazwyczaj wypłacane przed dokonaniem wpisu hipoteki, dlatego na okres przejściowy banki stosują podwyższoną marżę luli ubezpieczenie kredytu na okres przejściowy.

Inne zabezpieczenia wymagane lub akceptowane przez bank.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!