Praktyczne informacje na temat leasingu – czyli co powinieneś wiedzieć o usługach leasingowych w Polsce
Praktyczne informacje na temat leasingu – czyli co powinieneś wiedzieć o usługach leasingowych w Polsce
Leasing to jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania inwestycji obok kredytu. Nie tylko wielkie korporacje korzystają z usług firm leasingowych. Także małe firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na leasing.

Leasing stał się popularny, ponieważ oferuje wiele możliwości finansowania działalności firmy. Według statystyk w Polsce z leasingu korzysta ponad 30 proc. małych i średnich firm. Leasing jest najczęściej wykorzystywany w branży usługowej, handlowej, budowlanej i produkcyjnej. Najczęściej firmy w Polsce leasingują środki transportu – czyli samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Równie często leasingowane są maszyny, urządzania oraz nieruchomości.

Oferta leasingowa w Polsce

Rynek leasingu w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty. Pod koniec 2016 roku w naszym kraju działało ponad 100 instytucji finansowych zajmujących się usługami leasingowymi. Do największych podmiotów zajmujących się leasingiem należą: PKO Leasing, mLeasing, BZ WBK Leasing, Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Idea Getin Leasing – których właścicielami są czołowe banki w Polsce – oraz Europejski Fundusz Leasingowy.

Warunki przyznania leasingu

Nie wszyscy mogą skorzystać z usług leasingowych. Leasing jest udzielany przy spełnieniu określonych warunków. Najczęściej można spotkać się z następującymi wymaganiami:

  • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 3 miesięcy
  • posiadanie zdolność leasingowej oraz zabezpieczenia
  • posiadanie pozytywnej historii kredytowej
  • dostarczenie dokumentów finansowy
  • wybór procedury przyznania leasingu – zwykła lub uproszczono

Podobnie jak w przypadku kredytów, tak i oferty leasingu są skierowane do firm, które mogą pochwalić się przynajmniej minimalnym stażem działalności. Najczęściej można spotkać się z wymogiem przynajmniej 3-miesięcznego okresu prowadzenia działalności. Oczywiście niespełnienie tego wymogu nie powoduje braku możliwości skorzystania z leasingu. W przypadku bardzo krótkiego stażu działalności, leasingodawca może wymagać dodatkowego zabezpieczenia lub poręczenia innej firmy.

Aby móc skorzystać z leasingu, należy posiadać zdolność leasingową. Zdolność ma decydujący wpływ na warunki leasingu. Leasingodawca przy ocenie zdolności bierze pod uwagę takie kryteria jak: dochód firmy, majątek, zobowiązania czy też wskaźniki finansowe. Po ocenie zdolności leasingowej, firma leasingowa ustali, czy i jakie zabezpieczenie będzie wymagane. Zabezpieczenie musi posiadać adekwatną wartość do wartości leasingowanego aktywa.

Ze zdolnością leasingową wiąże się kwestia historii kredytowej. Firmy leasingowe sprawdzają, czy firma starająca się o leasing spłaca na czas bieżące zobowiązania oraz czy nie posiada przeterminowanych długów. Zła historia kredytowa może sprawić, że decyzja o przyznaniu leasingu będzie jednoznacznie negatywna.

Leasingodawca przed udzieleniem nam leasingu prześwietli naszą firmę pod kątem finansów. Sprawdzi zdolność leasingową i historię kredytową, a także może zażądać adekwatnego zabezpieczenia. Wszystkie te formalności wiążą się z przedstawieniem odpowiednich dokumentów finansowych, które są niezbędne do otrzymania leasingu. Dlatego też musimy być gotowi na nieprzyjemną papierologię.

Nadmiernej ilości formalności możemy w jakimś stopniu uniknąć wybierając rodzaj procedury przyznawania leasingu. Tutaj do wyboru mamy procedurę zwykłą i uproszczoną. Jak sama nazwa wskazuje, procedura uproszczona nie wymaga tylu formalności co zwykle. Wystarczy złożenie wniosku i dostarczenie podstawowych dokumentów. Przy standardowej procedurze będzie wymagane przestawienie dokumentów finansowych – m.in. dotyczących wyników finansowych i zobowiązań firmy. Na rynku można znaleźć przynajmniej kilka instytucji leasingowych, które oferują uproszczoną procedurę.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty leasingu?

Przy analizie ofert leasingu ważne jest sprawdzenie opłaty początkowej. Taka opłata nie musi być obowiązkowa. Może służyć jako początkowy wkład własny, który obniży przyszłe raty leasingowe. Opłata początkowa jest pobierana jednorazowo i wlicza się ją w koszty uzyskania przychodu. Obowiązkowa opłata początkowa występuje np. w przypadku ofert Idea Getin Leasing, czy też w BZ WBK Leasing.

Istotną kwestią jest także okres finansowania. Dłuższy okres leasingowania oznacza niższą ratę – z jednej strony – ale z drugiej będzie to wiązać się z wyższymi ratami odsetkowymi i podwyższy całkowity koszt leasingu. Obecnie przeciętny okres umowny leasingu w Polsce wynosi 5 lat.

Wybór procedury oceny wniosku leasingu to kolejny aspekt, o którym powinno się pamiętać szukając oferty leasingowej. Najczęściej firmy leasingowe oferują swoim klientom uproszczoną procedurę. Wiąże się to brakiem konieczności przedstawiania dokumentów finansowy z wcześniejszych lat działalności firmy. Decyzja o przyznaniu leasingu jest wydawana po kilku godzinach. Przykładami leasingu z uproszczoną metodą jest ofert mLeasing – gdzie można sfinansować sprzęt medyczny do 500 tys. zł – lub oferta Europejskiego Funduszu Leasingowe z finansowaniem do kwoty 1 mln zł.

Minimalna kwota transakcji również odgrywa ważną rolę w ocenie atrakcyjności oferty leasingowej. Ustalając minimalną kwotę leasingobiorca unika sytuacji, kiedy leasing obejmuje aktywa o wartości niższej niż wynika to z oferty leasingodawcy. Dla przykładu minimalna kwota transakcji w przypadku ofert Deutsche Leasing Polska oraz BGŻ BNP Paribas wynosi 20 tys. zł.

Ostatnim i też bardzo ważnym aspektem jest sprawdzenie dostępnych aktywów, które mogą zostać sfinansowane dzięki leasingowi. Jak już było wspomniane wcześniej, większość umów leasingowych w Polsce dotyczy środków transportu – czyli w praktyce samochodów. Leasing samochodu jest dostępny niemal u wszystkich największych instytucji zajmujących się usługami leasingowymi. Samochody stanowią trochę ponad 40 proc. wszystkich leasingowanych aktywów. W tej chwili rynek w Polsce jest na tyle dobrze rozwinięty, że przedsiębiorcy spokojnie mogą znaleźć podmioty oferujące leasing specjalistycznego sprzętu – takiego jak maszyny produkcyjne, urządzenia pomiarowe, sprzęt fitness czy też sprzęt fotograficzny.  Dla przykładu: maszyny, urządzenia i sprzęt IT stanowią ok. 26 proc. wszystkich leasingowanych aktywów.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!