Zakładam firmę. O czym warto pamiętać rozpoczynając własną działalność?
Zakładam firmę. O czym warto pamiętać rozpoczynając własną działalność?
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności jest oczywiście pomysł na to czym będzie się ona zajmować. Co do zasady – firmy kopiujące wzory już obecne na rynku, muszą liczyć się z silną konkurencją. Z kolei firmy innowacyjne ponoszą zwykle wysokie koszty wprowadzenia swoich produktów na rynek, co jest ryzykowne zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Mam pomysł – tworzę model biznesowy

Firma może funkcjonować na dwóch płaszczyznach – tworzyć produkty i usługi dla klientów detalicznych lub biznesowych, czyli zwęzić krąg odbiorców tylko do innych firm. Może też specjalizować się w dostarczaniu towarów jako ich producent lub jako pośrednik. Może także świadczyć usługi. Trzeba więc dobrze się zastanowić, co chce się robić i kto konkretnie będzie odbiorcą – usług lub towarów. Firma, której oferta skierowana jest do wszystkich będzie miała trudny start, bo chce działać na bardzo konkurencyjnym rynku. Można wybrać firmę wyspecjalizowaną. Im węższa specjalizacja, tym większa szansa na trafienie do odbiorców z konkretną usługą. Na przykład biuro tłumaczeń, które musi konkurować z setkami innych biur, może mieć problem z przebiciem się na rynku. Ale jeśli biuro skoncentruje się na obsłudze wyłącznie pewnego rodzaju klientów – np. firm farmaceutycznych, firm finansowych czy budowlanych, będzie mogło łatwiej zdobyć klientów, ponieważ ci prędzej zaufają firmie, wyspecjalizowanej w tematyce w której działają, niż tłumaczom biura, które na co dzień przekłada akty urodzenia lub dokumenty potrzebne do rejestracji samochodów.

Osobną kwestią jest także dotarcie do klientów ze swoją ofertą, a więc koszty marketingu. Trzeba więc w miarę precyzyjnie określić krąg potencjalnych klientów. Później należy się dobrze zastanowić w jaki sposób firma ma dostarczać usługi lub towary i jak sama ma je wytwarzać oraz jakie koszty mogą się z tym wiązać. W ten sposób dojdziemy do punktu, w którym trzeba wycenić wartość sprzedawanych usług i towarów w takiej cenie, by była ona konkurencyjna, ale jednocześnie marże ze sprzedaży powinny wystarczyć na utrzymanie firmy, jej pracowników i wypracowanie zysku.

Można także skorzystać z gotowych wzorców i otworzyć firmę na zasadzie franczyzy. Otrzymamy wówczas daleko idącą pomoc ze strony licencjodawcy przy pracy nad stworzeniem firmy, zasad jej działania, jej zaopatrzenia i cennika. Takiej firmie – posługującej się zwykle znaną już na rynku nazwą – będzie też łatwiej trafić do klientów, którzy stanowią przecież podstawę każdego biznesu. Kosztem będą jednak opłaty licencyjne ponoszone na rzecz franczyzodawcy.

 

Przygotowuję biznesplan

To już bardziej zaawansowana forma prac nad firmą. Oczywiście pracując nad biznesplanem trzeba już wiedzieć czym firma ma się zajmować i o kosztach jej funkcjonowania.

W pierwszym etapie właśnie na kosztach trzeba się skupić i określić je tak precyzyjnie jak to tylko możliwe, co naturalnie wymaga dokonania pewnego wywiadu. Na początek trzeba określić koszty stałe – takie, które trzeba będzie ponosić co miesiąc. Ile będzie kosztować np. powierzchnia handlowa, ile energia, jakie będą rachunki za telefony, jaki budżet reklamowy, ile będą zarabiać pracownicy, jakie będą koszty ich ubezpieczenia. Jeśli to możliwe, starajmy się wynagradzać pracowników w zależności od efektów wykonanej pracy (prowizje), bo ten system działa bardzo motywująco.

Następnie trzeba określić potrzeby kapitału obrotowego, zwłaszcza jeśli zamierzamy specjalizować się w handlu lub produkcji. Ile i jak dużych zapasów potrzebujemy, czy jest możliwe uzyskanie terminu odroczonej płatności, jeśli tak, to jak długiego.

Przeczytaj: Jak napisać biznes plan? Z czego składa się biznes plan? Jak rozpocząć własny biznes? Kiedy robi się biznes plan?

Na koniec wreszcie trzeba oszacować koszty jednorazowe – wyposażenia firmy w niezbędne urządzenia, wystrój, względnie także maszyny produkcyjne i rozważyć, czy nie lepszą metodą ich zakupu będzie leasing czy może raczej zakup – za gotówkę lub kredyt – i amortyzacja, która pozwoli zmniejszyć koszty podatkowe (efekt ten uzyskamy również dzięki opłatom leasingowym).

Przeczytaj: Jakie informacje powinien zawierać dobry i skuteczny biznesplan?

Trzeba także przygotować prognozę przychodów, uwzględniając zwykle trudne pierwsze miesiące funkcjonowania firmy. Jeśli firma działa np. na 25-proc. marży ze sprzedaży, to jak duże będzie musiała mieć obroty, żeby zarobiła na swoje koszty stałe? Jeśli koszty stałe to 30 tys. złotych, to wymagane obroty muszą sięgnąć 120 tys. zł miesięcznie. Jak długo trzeba będzie czekać na uzyskanie takich przychodów i jak dużo trzeba będzie przez ten czas dokładać do interesu – oto pytania, na które trzeba znać odpowiedź przed wdrożeniem swojego biznesplanu w życie.

 

Wybieram formę prawną

Wybór formy prawnej dla naszej firmy może mieć różnorakie konsekwencje dla jej późniejszej działalności. Pierwsza z możliwych konsekwencji to forma opodatkowania. Podatek dochodowy dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych wynosi w Polsce 19 proc. Również wybierając jako formę działania jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną (jeśli firma ma mieć wspólnika lub kilku) można płacić 19 proc. podatek. Można także wybrać skalę progresywną, jeśli zamierzamy zachować np. prawo do rozliczeń razem z małżonkiem lub korzystać z ulg na dzieci. Wiąże się to jednak z obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a jeśli zamierzamy być płatnikami podatku VAT, także oddzielnego księgowania obrotów związanych z tym podatkiem.

Przeczytaj: Jak otworzyć własną działalność gospodarczą - instrukcja krok po kroku

Wreszcie prowadząc działalność, można także zdecydować się na kartę podatkową – najprostszą formę opodatkowania, lecz nie każdy może z niej skorzystać. Tylko firmy działające w niektórych obszarach biznesu mogą stosować kartę podatkową, co oznacza, że płacą one stałej wysokości podatek zryczałtowany. Można też przyjąć, że jest to forma dogodna wyłącznie dla mikro-firm, o obrotach nie przekraczających 10 tys. euro rocznie.

Jeśli wybieramy jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba pamiętać, że właściciel firmy ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za działania swojej firmy. Jeśli w wyniku prowadzenia działalności, firma zadłuży się, wówczas wierzyciele mogą się domagać ich spłaty z prywatnego majątku przedsiębiorcy.

Ochroną przed tego typu roszczeniami jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - tutaj odpowiedzialność finansowa kończy się na kapitale założycielskim spółki. Kapitał założycielski nie może być niższy niż 50 tys. zł. Jednak warto pamiętać, że właściciel spółki z o.o., nie może tak po prostu wyciągnąć sobie pieniędzy z jej kont w każdym dowolnym momencie. Jeśli to zrobi, wypłata traktowana jest jako dywidenda, podlegająca opodatkowaniu. Stopa podatkowa wynosi 19 proc. Z tego punktu widzenia łatwiej jest prowadzić taką działalność gospodarczą, w której nadwyżki finansowe stają się własnością właściciela firmy bez dodatkowych obciążeń – płacony jest tylko podatek dochodowy, albo w formie karty, albo jako podatek od zysku.

Wreszcie niektóre rodzaje działalności wymagają założenia spółki akcyjnej, nie tylko ze względu na prestiż firmy i jej wiarygodność w oczach potencjalnych kontrahentów. Minimalny kapitał założycielski spółki akcyjnej to 500 tys. zł (może być wnoszony etapami, jednak nie dłużej niż przez rok). Spółka akcyjna musi mieć swój zarząd i radę nadzorczą. Musi mieć także statut regulujący zakres jej działalności i działać w zgodzie z postanowieniami kodeksu handlowego. Niektóre formy prowadzenia działalności wręcz wymagają założenia spółki akcyjnej – na przykład banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy biura maklerskie nie mogą działać w innej formie prawnej.
Zarówno spółki z o.o. jak i spółki akcyjne muszą być zarejestrowane przez sąd.

Inne możliwe formy prawne to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa, spółka cicha (dla tej ostatniej brak uregulowań prawnych).

 

Przeczytaj o finansach:

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!