Cywilizacje w dolinach rzek czyli kim byli Sumerowie.
Cywilizacje w dolinach rzek czyli kim byli Sumerowie.
Pierwsza wielka cywilizacja - stworzona przez Sumerów - powstała około 5 tysięcy lat p.n.e. w dorzeczu Tygrysu i Eufratu. Później krainę tę nazwano Mezopotamią. Cywilizacja sumeryjska istniała przez 3 tysiące lat. W tym czasie powstały także inne cywilizacje - jedna rozwinęła się wzdłuż rzeki Nil w Egipcie, druga - nad rzeką Indus w Pakistanie.

Czy mieszkańcy doliny Indusu budowali miasta?

W latach 20. XX wieku w dolinie Indusu odkryto dwa miasta - Mohendżo Daro i Harappa. Powstały one 2 tys. lat p.n.e. Układ krzyżujących się prostopadle ich ulic przypomina obecne miasta amerykańskie.

Kto wynalazł pismo?

Sumerowie prawdopodobnie byli pierwszym ludem, który wynalazł pismo ok. 5 tysięcy lat temu. Początkowo rysowali obrazki, które następnie przekształciły się w symbole o kształcie klinów. Dziś pismo to nazywa się klinowym.

Kto wynalazł koło?

Nie wiadomo, kiedy ludzie wynaleźli koło. W Mezopotamii używano kola garncarskiego około 6 tysięcy lat temu. Do ok. roku 3200 p.n.e. Sumerowie używali prostych wozów, takich jak na rysunku obok. Później stosowali rydwany na kołach, ciągnięte przez oswojone lub dzikie osły.

Czy znali gry?

Bogaci Sumerowie nie musieli pracować cały czas, mogli więc zajmować się słuchaniem muzyki czy grami towarzyskimi. Ta tabliczka do gry pochodzi z Ur, z okresu 3-4 tys. lat p.n.e. Nie wiadomo, na czym polegała gra, do której jej używano.

Czy posługiwali się pieniędzmi?

Sumerowie handlowali na wielkich targach. Każdy kupiec miał własną okrągłą pieczęć, której używał przy podpisywaniu umów. Ok. roku 3300 p.n.e. i Sumerowie posługiwali się prawdopodobnie glinianymi płytkami, będącymi czymś w rodzaju symbolicznych pieniędzy, za które kupowali towary.

Kto rządził Sumerami?

A Każde miasto-państwo sumeryjskie  miało własnego  króla. Rodziny królewskie były bardzo  bogate i ich członkowie nosili wspaniałe stroje. Księżniczka sumeryjska wkładała długą suknię i stroiła się w złotą oraz srebrną biżuterię.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!