Jak powstają jaskinie?
Jak powstają jaskinie?
Jak powstają jaskinie? Wiele jaskiń znajdujemy w skałach wapiennych (poniżej). Powstają one wówczas, gdy wody deszczowe przesiąkają w głąb przez szczeliny w skałach. Woda, rozpuszczając wapień, powiększa je. Teraz pod ziemią mogą już płynąć strumienie. Niszczą one słabsze części skał, tworząc jaskinie. Niekiedy woda sączy się do jaskiń.

Rozpuszczany przez nią wapień wytrąca się, formując zwisające nacieki krystaliczne zwane stalaktytami. Natomiast na dnie jaskiń wyrastają w górę kolumnowe stalagmity.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!