Jak długo przechowywać dokumenty?
Jak długo przechowywać dokumenty?
Wciąż otrzymujemy decyzje i pisma urzędowe na papierze. Jeśli już czas na porządki w domowym archiwum, sprawdź, co możesz wyrzucić. Mimo że coraz więcej dokumentów papierowych zastępują cyfrowe (np. e-deklaracje podatkowe), pamiętajmy, że te również trzeba przechowywać -jako pliki na dysku komputera. Terminy są takie same, jak w przypadku papierowych dokumentów.
Ile czasu trzymać...

Czasem musimy sięgnąć do dokumentów - by sprawdzić warunki umowy, numer decyzji, albo w razie wezwania z urzędu.

Dokumenty z zus-u: decyzji o przyznanych zasiłkach i innych świadczeniach nie ma sensu trzymać dłużej niż przez 5 lat. Uwaga! Jeśli mamy lub mieliśmy firmę (zatrudnialiśmy ludzi), w przypadku dokumentacji pracowniczej termin ważności określają osobne przepisy - wynosi 50 lat od dnia, w którym pracownik zakończył pracę albo - dla osób zatrudnionych po 01.01.2019 r. -10 lat.
Dokumenty podatkowe, np. deklaracje wysłane do US, faktury, umowy i oświadczenia, które uprawniały nas do ulg, należy przechowywać przez 5 lat od daty rozliczenia podatkowego. Termin liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Gwarancje, paragony i faktury - dowody zakupu warto przechowywać do 2 lat - bo tyle zwykle wynosi czas na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi. Raz na jakiś czas warto przejrzeć karty gwarancyjne i wyrzucić nieaktualne. Większość zakupów objęta jest dwuletnią gwarancja, ale sa też dłuższe (nawet 25 lat albo dożywotnią) - wtedy zachowujemy karty i paragony przez ten okres.
Umowy - trzymamy je tak długo, jak obowiązują. Chodzi m.in. o umowy z bankiem na prowadzenie konta i umowy kredytowe, ale też umowy najmu mieszkania, zakupu usług (np. abonamentów) lub wartościowych przedmiotów, np. samochodu. Dopiero gdy zrezygnujemy z usługi, spłacimy kredyt lub pozbedziemy się np. auta, możemy też pozbyć się też umowy.

Tych dokumentów się nie pozbywaj!

Niektórych dokumentów nigdy nie należy wyrzucać. Są to m.in.: świadectwa ukończenia szkoły I dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, akty USC (urodzenia, małżeństwa, zgonu bliskich), akty notarialne (darowizny, zakupu lub sprzedaży nieruchomości), inne ważne dokumenty, np. z sadu: dotyczące sprawy rozwodowej, podziału majątku, decyzje o alimentach.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!