Jak nie odpowiadać za długi męża?
Jak nie odpowiadać za długi męża?
Gdy Twój maż pożycza i nie oddaje, nie zawsze musisz za niego płacić. Nie wszystko też, co wspólne, może zając komornik.

6 rad, jak nie odpowiadać za długi męża

To tylko Twoje...

Nawet bez intercyzy nie wszystko w małżeństwie jest wspólne i nie z wszystkiego wierzyciele mogą żądać zwrotu długu. Do wspólności majątkowej nie należy to, co posiadałaś przed ślubem.

Uwaga! Komornik nie może więc zająć np. biżuterii, samochodu żony za długi męża, jeśli te dobra należały do niej przed ślubem. Również darowizny otrzymane po ślubie nie muszą być wspólne, gdy dostałaś je na wyłączną własność.

 Wspólny majątek małżonków

Do obojga małżonków należy wszystko, czego razem dorobili się po ślubie. A skoro majątek jest wspólny, to i odpowiedzialnością za ewentualne długi trzeba się dzielić.

Wierzyciele mogą zatem domagać się zwrotu zobowiązań od obojga, nawet gdy tylko jedno z małżonków pożyczyło pieniądze, zaciągnęło kredyt lub niefortunnie zainwestowało.

Uwaga! Komornik może więc zająć kupiony po ślubie samochód, telewizor, wyposażenie domu. Sięgnie po to, co przez lata życia razem wypracował również drugi, niewinny zadłużeniu małżonek. Chyba że udowodni, iż rzeczy te należą tylko do niego, że dłużnik za nie zapłacił.

Gdy nie wiesz o długu męża...

Ze wspólnego majątku też nie zawsze musimy spłacać długi lekkomyślnego małżonka. Jeśli Twój mąż zaciągnął je w tajemnicy przed Tobą lub nie wyraziłaś na to zgody na piśmie, nie odpowiadasz za nie.

Uwaga! Wierzyciele mają prawo domagać się spłaty zobowiązań wyłącznie z majątku odrębnego dłużnika. Komornik może więc zająć samochód zarejestrowany tylko na niego, komputer, który on kupił itp.

 Intercyza

Jeśli Twój mąż podejmuje ryzykowane przedsięwzięcia finansowe, zalega z płaceniem podatków, pożycza pieniądze, a potem nie ma z czego oddać, warto przeprowadzić rozdzielność majątkową.

Można to zrobić nie tylko przed ślubem, ale także w czasie trwania małżeństwa. Intercyzę spisuje się u notariusza.  Należy to zrobić, zanim małżonek się zadłuży.

Uwaga! Zniesienie wspólności majątkowej dopiero wtedy, gdy dowiesz się o długach, nic nie da. Zobowiązania zaciągnięte w czasie trwania wspólnoty majątkowej obciążają, niestety, oboje małżonków.

 Pamiętaj o fakturach...

Nie chcesz, aby komornik zajął za długi męża rzeczy, które kupiłaś do domu za własne pieniądze, weź zatem w sklepie imienna fakturę na siebie.

W razie konieczności będziesz mogła pokazać ją komornikowi.
Wierzyciele mogą wprawdzie sięgnąć po to, co należy nie tylko do dłużnika, lecz także do współmałżonka, ale dotyczy to jedynie części majątku.

Uwaga! Komornik może ściągać zobowiązania np. z wynagrodzenia tylko tego, kto narobił długów, choć pensje małżonków należą do majątku wspólnego. 

Odrzuć spadek po mężu

By po śmierci męża nie odziedziczyć jego długów, najlepiej w sądzie lub u notariusza złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Nie będziesz wtedy musiała spłacać jego wierzycieli.

Masz na to pół roku od dnia, w którym dowiedziałaś się o śmierci męża. Gdy tego nie zrobisz, odpowiadasz za długi tylko do wysokości masy spadkowej, a to oznacza, że zobowiązania będą spłacane z majątku zmarłego.

 

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!