Jak odstąpić od umowy pożyczki lub kredytu?
Jak odstąpić od umowy pożyczki lub kredytu?
Jeśli zawarłeś z bankiem czy firmą pożyczkową umowę pożyczki lub kredytu, masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni. Musisz oczywiście zwrócić pieniądze oraz odsetki za okres, w którym ich używałeś, ale za to bank nie pobierze tzw. odstępnego.

Banki i inne firmy, które udzielają pożyczek oraz kredytów, muszą działać zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. A ta daje każdemu konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Co więcej, każda instytucja oferująca pożyczki ma obowiązek poinformować cię o takim prawie oraz dołączyć do umowy wzór odstąpienia od niej na wypadek, gdybyś chciał z tego prawa skorzystać.

Jak działa odstąpienie?

Prosta sprawa – masz 14 dni na odstąpienie od umowy. Musisz zrobić to na piśmie.

Jeśli zdecydujesz się na taki krok, to prześlij lub zanieś do banku lub innego pożyczkodawcy dokument, w którym informujesz o odstąpieniu od umowy. Najlepiej skorzystaj z wzoru udostępnionego przez bank lub firmę, w której zaciągnąłeś pożyczkę.

Przeczytaj: Czy kredyt „0%” naprawdę nic nie kosztuje?

To ważne: liczy się data stempla pocztowego, a nie moment dostarczenia odstąpienia do instytucji finansowej. Jeśli wyślesz odstąpienie w 14. dniu po podpisaniu umowy, to zostanie ono uwzględnione.

Skorzystaj z listu poleconego, żeby mieć potwierdzenie nadania odstąpienia z wyraźną datą oraz danymi odbiorcy. Jeśli odstępujesz od umowy w oddziale banku lub firmy pożyczkowej, poproś o potwierdzenie tego faktu na piśmie.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy?

Nie ponosisz kosztów odstąpienia od umowy, np. specjalnych opłat czy prowizji z tego tytułu. Instytucje finansowe nie mogą też żądać tzw. odstępnego, które może się pojawiać przy okazji odstępowania od innych rodzajów umów.

Co więcej, ponieważ odstąpienie od umowy oznacza, że chcesz przywrócenia sytuacji sprzed jej zawarcia, instytucja finansowa ma obowiązek zwrócić ci prowizje i opłaty, które pobrała z tytułu udzielenia pożyczki czy kredytu.

Przeczytaj:  Kredyt w złotówkach czy w walutach?

Nie znaczy to jednak, że odstąpienie nie wiąże się z żadnymi kosztami czy niedogodnościami dla klienta. Musisz zwrócić bankowi lub firmie pożyczkowej odsetki za okres korzystania z pożyczonych pieniędzy pomiędzy podpisaniem a odstąpieniem od umowy (np. przez 7 czy 10 dni).

Nie trzeba chyba dodawać, że musisz też zwrócić bankowi całą kwotę pożyczki lub kredytu za jednym zamachem.

Odstąpienie, rozwiązanie a wypowiedzenie umowy

Odstąpienie to coś innego niż rozwiązanie czy wypowiedzenie umowy, mimo że w potocznym języku często używa się tych pojęć zamiennie.

Rozwiązanie umowy następuje na skutek porozumienia stron. Może się wydarzyć w każdym momencie trwania umowy, jeśli strony się na to zgodzą.

Z kolei rozwiązanie umowy różni się od odstąpienia czymś innym. Dotyczy przyszłości. Nie „cofa wydarzeń”. Na dodatek możesz jednostronnie rozwiązać umowę w każdym momencie, ale konsekwencje mogą być bolesne (np. kary umowne, opłaty dodatkowe).

Przeczytaj:  Jak w prosty sposób obliczyć zdolność kredytową?

Odstąpienie od umowy, z którego w przypadku umów o pożyczkę lub kredyt możesz skorzystać przez 14 dni od jej podpisania, dotyczy przeszłości. Pozwala cofnąć skutki podpisanej umowy bez wielkich konsekwencji.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego niewątpliwego przywileju, z którego mogą korzystać w Polsce pożyczkobiorcy i kredytobiorcy.

Przeczytaj:

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!