Jak zmienić imię lub nazwisko?
Jak zmienić imię lub nazwisko?
Zmiana imienia lub nazwiska nie jest procedurą skomplikowaną. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla wnioskodawcy. W praktyce, jeżeli wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest dobrze uzasadniony – otrzymamy decyzję pozytywną.

Pierwszą czynnością przy zmianie nazwiska jest udanie się do właściwego dla zameldowania Urzędu Stanu Cywilnego, wypełnienie wniosku o zmianę nazwiska (lub imienia) o opłacenie opłaty skarbowej. We wniosku uzuasadniomy zmianę i podajemy, jakie imię/nazwisko chcemy nosić.

Według ustawy o zmiane imion i nazwisk z 2009 roku, zmiana jest dopuszczalna gdy:

  • noszenie nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka
  • na imię lub nazwisko używane (np. w wypadku posługiwania się na co dzień pseudonimem, przykład: Czesław Niemen)
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zmianę imienia lub nazwiska

  • odpis aktu urodzenia
  • inne dokumenty, które mogą dotyczyć zmiany danych (np.: wcześniejsze wnioski o zmianę nazwiska)

Kierownik USC może odmówić zmiany imienai i nazwiska w przypadku, gdyby wybrane nazwisko miało charakter historyczny, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej. Przykłady: Piłsudski, Mickiewicz, Słowacki, Wałęsa, Kościuszko, Kopernik. Nie może być też dłuższe niż dwa imiona i dwuczłonowe nazwisko.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!