Jakie wsparcie można dostać z unijnych funduszy?
Jakie wsparcie można dostać z unijnych funduszy?
Masz dobry pomysł i chęć do działania, ale brakuje ci pieniędzy? Postaraj się o dofinansowanie z Unii. Naprawdę warto!

Popytaj znajomych i rozejrzyj się po okolicy. Z pewnością znajdziesz dowody na to, że dzięki unijnemu wsparciu można wiele zdziałać! Ludzie zakładają firmy, rozwijają je i modernizują, by stały się bardziej dochodowe. Mogą też się przebranżowić i wyrwać z bezrobocia. Za każdym razem podstawą takiego sukcesu są: dobry pomysł, zapał do pracy i pieniądze. Te ostanie możesz zaś zdobyć w ramach unijnego dofinansowania.

Na lata 2014-2020 Polska dostała z unijnego budżetu 82,5 mld euro. Tak jak poprzednio środki będą uwalniane stopniowo. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, kiedy ruszą konkursy umożliwiające skorzystanie ze wsparcia. Warto też pamiętać, że nadal przyznawana jest pomoc w ramach wcześniej stworzonych programów (w ramce znajdziesz kontakty umożliwiające dotarcie do informacji o bieżących i przyszłych dofinansowaniach).

Możesz liczyć nie tylko na dotacje

Unijne wsparcie przybiera bardzo różną postać. Możesz np. brać udział w szkoleniach, które ułatwią ci zmianę zawodu czy lepsze zarządzanie firmą, możesz też wystąpić o przyznanie na konkretny cel funduszy. Przydzielane są one jako:

• dotacja - czyli bezzwrotna pomoc finansowa. Ubiegając się o nią, trzeba złożyć wniosek i dokumentację, która pokazuje cele projektu (np. opisy produktów, które zamierzamy wytwarzać, założenia budżetowe, sposoby dystrybucji itp.). Każdą dotację należy potem szczegółowo rozliczać. Trzeba też pamiętać o tym, że nie wszystkie poniesione przez nas wydatki da się z takich środków sfinansować i że sam proces starania się o dotację może trwać nawet kilka miesięcy.

• pożyczki - tak jak w przypadku zwykłych zadłużeń bankowych przyznane pieniądze trzeba później zwrócić. Z tą różnicą, że środki z funduszy unijnych są niżej oprocentowane lub starający się o nic nic musi mieć aż tak dużej zdolności kredytowej. Co istotne, ten typ wsparcia otrzymuje się znacznie szybciej, niż w przypadku dotacji i wtedy, gdy firma tego potrzebuje. O pożyczkę można się bowiem starać w dowolnym terminie, a o dotacje tylko

w okresie naboru wniosków. Widać to doskonale na przykładzie JEREMIE - czyli obejmującej 6 województw inicjatywy, w ramach której wsparcie otrzymało już ponad 22 tysięcy firm (stan na koniec 2019 r)

Nie ustawaj w dążeniu do celu!

Nic nie stoi na przeszkodzie, byś ubiegała się i o dofinansowanie, i o pożyczkę. W ramach wsparcia możesz także liczyć na poręczenie finansowe. Ułatwi ci ono zaciągnięcie zwykłego, bankowego kredytu. Poręczenia takie przydają się np. w sytuacji, gdy twoja firma nic ma wystarczającego zabezpieczenia kredytowego.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!