Kiedy wystarczy zgłosić remont, a kiedy potrzebne jest pozwolenie?
Kiedy wystarczy zgłosić remont, a kiedy potrzebne jest pozwolenie?
Wiosną ruszamy z remontami, odświeżamy mieszkania. Jak zrobić to legalnie?

To, co potocznie nazywamy remontem, nie zawsze pokrywa się z definicją, jaką znajdziemy w Prawie budowlanym. ustawa ta była ostatnio wielokrotnie zmieniana w kierunku uproszczenia formalności. Jednak wciąż są prace wymagające zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Nim zaczniemy remont, trzeba sprawdzić każdą zmianę - czy czasem nie wymaga formalnych zgód.

Kiedy remont na własną rękę

• Żadnych zgód nie wymaga tzw. bieżąca konserwacja, czyli odświeżanie istniejących już pomieszczeń, jak remont łazienki czy kuchni: wymiana płytek, podłóg, malowanie ścian, gładzie gipsowe, wylewki poziomujące, wymiana sanitariatów czy kuchenki.
• W domach zgłoszenia nie wymagają remonty takie jak m.in.: wymiana okien (o ile nie zmieniamy wymiarów otworów), pieców c.o. i grzejników, wyburzenie lub dostawienie ścianek działowych, zmiana pokrycia dachu bez ingerencji w jego konstrukcję (np. tylko wymieniamy blachę na nową).
WAŻNE! Jeśli chodzi o prace remontowe w mieszkaniu, na własną rękę można przeprowadzać prace wewnątrz, o ile nie ingerują w strukturę części wspólnych budynku i jego konstrukcję (np. w instalacje) - te wymagają zgody admini­stratora.
Trzeba zapoznać się z regulaminem spółdzielni lub wspólnoty albo zapytać w administra­cji, czy planowane prace wymagają ich zgody.

Co zgłaszamy, a na co pozwolenie

• Szczegółowy wykaz prac wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia znajdziemy w art. 29.i 30. Prawa budowlanego.
• Zgłoszenia aktualnie wymagają m.in.: zmiana pokrycia dachu, jeśli zmienia się jego konstrukcję (np. zadaszamy dodatkowo wiatę garażową),

  1. wykonanie nowej elewacji lub ocieplenia budynku o wysokości 12-25 m,
  2. adaptacja poddasza lub piwnicy na cele mieszkalne (bez ingerencji w konstrukcję budynku - bo wtedy konieczne jest pozwolenie),
  3. dobudowanie przydomowych ganków - o powierzchni zabudowy do 35 m kw. i naziemnych tarasów po­ wyżej 35 m kw.

• O pozwolenie na budowę musimy wystąpić, gdy remont ingeruje w konstrukcję budynku, np. w wyniku:
✓ wyburzenia ścian nośnych,

✓ wymiany okien na okna innej wielkości lub wstawienia nowych drzwi lub okien (w miejscach, gdzie wcześniej ich nie było),

✓ nowej instalacji gazowej.

Gdzie zgłosić remont i przebudowę?

• Zgłoszenia prac, które tego wymagają, dokonujemy na druku PB-2 przynajmniej 21 dni przed ich rozpoczęciem we właściwym ze względu na położenie nieruchomości starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu (w wydziale architektoniczno-budowlanym).

Gdzie zgłosić remont i przebudowę?

• Zgłoszenia prac, które tego wymagają, dokonujemy na druku PB-2 przynajmniej 21 dni przed ich rozpoczęciem we właściwym ze względu na położenie nieruchomości starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu (w wydziale architektoniczno-budowlanym).
• Jeśli prace wymagają pozwolenie na budowę, należy wystąpić z wnioskiem PB-1 do powyższych urzędów, odpowiednio wcześniej - na wydanie pozwolenia urząd ma do 65 dni. wnioski można też składać elektronicznie, na e-budownictwo.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!