Chciałabym się dowiedzieć, jak długo będzie żyło Słońce?
Chciałabym się dowiedzieć, jak długo będzie żyło Słońce?
Słońce oczywiście nie będzie żyć wiecznie, ponie­ waż traci ener­gię w postaci światła, ciepła i wiatru słonecznego. Co sekundę Słońce przetwarza ok. 600 mln t wodoru na ok. 400 mln temu .

Pytanie o długość jego życia , jest tak naprawdę pytaniem, na ile wy­starczy mu paliwa . Naukowcy twierdzą, że przez ok. 5 mld lat zużyło połowę wodorowęglowego paliwa. Przez następne 5 mld lat Słońce będzie stale przemieniać wodór, a jego temperatu ra i rozmiar stop­niowo będą rosły. Zatem możemy być spokojni, Słońce ma przed sobą niesłychanie długi żywot.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!