Partenon była to świątynia w Atenach, poświęcona greckiej bogini Atenie. Zbudowano ją w 447-432 p.n.e. na wzgórzu o nazwie Akropol, górującym nad miastem. Świątynia miała 46 kolumn i była wykonana z białego marmuru. Zachowały się jej ruiny.

Co to był Partenon?

Twoja Ocena