Ciepło docierające na Ziemię pochodzi od Słońca. Większa jego część zostaje odbita w kosmos. Niektóre gazy zatrzymują jednak ciepło wewnątrz atmosfery ziemskiej, tak jak szklane szyby zatrzymują ciepło w szkłami. Zjawisko to nazywane jest efektem cieplarnianym .

Co to jest efekt cieplarniany?

Twoja Ocena