Ekologia jest nauką o roślinach, zwierzętach i ich " środowiskach. Naukowcy badają, jak osobniki roślin i zwierząt tworzą populacje. Kiedy te populacje żyją razem, nazywa się je zespołem. Różne zespoły tworzą ekosystem (np.las), a zbiór ekosystemów nazywa się krajobrazem.

Co to jest ekologia?

Twoja Ocena