Laser jest urządzeniem, które dzięki zjawiskom kwantowym generuje bardzo silną wąską wiązkę spójnego światła o jednej długości fali, czyli o jednej barwie. Lasery o dużej mocy wytwarzają wiązkę światła o wielkiej energii.

Dzięki tym własnościom światło laserowe ma duże zastosowanie. Bywa używane do cięcia różnych materiałów, drążenia bardzo małych otworów, przy operacjach chirurgicznych, I a także w życiu codziennym, jak np. w odtwarzaczach płyt kompaktowych.

Do czego służą kody kreskowe?

W większych sklepach wszystkie informacje dotyczące towaru (ilość kupiona i sprzedana, kosz cena itp.) są zapamiętywane i opracowywane przez komputery. Kod kreskowy zawiera informacje na temat marki i typu produktu, formatu opakowania oraz elementów odróżniających dany produkt od produktów podobnych. Na ogół nie ma tam informacji o cenie, która może ulegać zmianom. Kod kreskowy czyta specjalny czytnik laserowy. Jest to rodzaj skanera wykorzystujący światło małych półprzewodnikowych laserów. Przekształca on czarne i białe kreski różnej szerokości na dane cyfrowe. Białe kreski odbijają światło lasera, a czytnik przemienia impuls świetlny w impuls elektryczny i przekazuje go do komputera.

Twoja Ocena