Środowisko jest miejscem, w którym rośliny i zwierzęta żyją razem, tworząc wspólny zespół. Większość gatunków żyje tylko w jednym typie środowiska i nie jest w stanie przeżyć gdzie indziej. Spójrz na różne środowiska (z prawej) na rysunku wnętrza morza. Większość roślin i zwierząt żyje w pobliżu powierzchni. Niektóre gatunki ryb i kałamarnic zamieszkują głębsze wody.

Dno morskie jest królestwem specjalnie przystosowanych stworzeń, które nie mogą żyć w innych miejscach morza.

Twoja Ocena