Trirema był to grecki okręt wojenny, poruszany' przez 170 wioślarzy siedzących na trzech poziomach, przy czym każdy poziom miał inną długość wioseł. Trirema V zatapiała statki wrogów długim taranem, który był wbudowany w jej dziób.

Co to znaczy trirema?

Twoja Ocena