Czy mogę zażądać wyższego odszkodowania za drogę?
Czy mogę zażądać wyższego odszkodowania za drogę?
Gmina chce przeznaczyć część mojej działki pod poszerzenie drogi za odszkodowaniem. Uważam, że kwota odszkodowania jest za mała. Co mogę zrobić?

•    W pierwszej kolejności odwołanie składa się do wojewody za pośrednictwem starosty, informacje o terminie i sposobie składania odwołania znajdzie Pani w piśmie z decyzją o wywłaszczeniu. Uwaga! Termin z reguły nie jest długi i trzeba go ściśle przestrzegać, inaczej odwołanie nie zostanie przyjęte.

•    Jeśli kwotę podaną w decyzji wojewody uzna Pani za zbyt niską. warto złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (termin na jej złożenie otrzyma Pani w decyzji).

✓ W odwołaniu do wojewody lub skardze do sądu (jeśli będzie potrzebna) powinna Pani podać uzasadnienie (np. napisać, że wartość rynkowa dziatek w Pani okolicy jest wyższa).

Podstawa prawna: Art. 1121 następne ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147).

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!