Czy od zachowku trzeba zapłacić podatek?
Czy od zachowku trzeba zapłacić podatek?
Uprawnieni do zachowku należą do tzw. zerowej grupy podatkowej. Krewni, których zalicza się do niej (m.in. małżonek, dzieci, rodzice, wnuki), nie muszą płacić podatku od spadków i darowizn. Aby jednak zwolnienie zaczęło obowiązywać, powinni spełnić kilka warunków.

Nie złożysz deklaracji, zapłacisz fiskusowi

Podobnie jak w przypadku spadków i darowizn, o otrzymaniu zachowku należy zawiadomić urząd skarbowy, składając w tym celu formularz SD-Z2. Uwaga! Deklaracji nie trzeba składać, jeśli wartość zachowku otrzymanego po zmarłym wraz z darowiznami uzyskanymi w ciągu 5 lat nie przekracza kwoty 9 637 zł. Jeśli wartość zachowku jest wyższa, podatnik ma na zawiadomienie urzędu skarbowego sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od daty otrzymania zachowku (lub jego pierwszej części). Termin wyznaczony przez fiskusa jest nieprzekraczalny. Jeśli podatnik spóźni się choćby o jeden dzień, utraci prawo do zwolnienia i będzie musiał zapłacić podatek według skali. Maksymalnie jest 822 zł 20 gr plus 7 proc, od kwoty przekraczającej 20 556 zł. Aby skorzystać ze zwolnienia, do formularza SD-Z2 należy dołączyć dowód otrzymania zachowku. Warto zadbać, by przekazanie należności nastąpiło w jednej z form, którą wskazuje ustawa o podatku od spadków i darowizn:

•    przelewem na konto bankowe osoby otrzymującej zachowek;

•    przelewem na konto prowadzone przez kasę oszczędnościowo-kredytową;

•    przekazem pocztowym.

Wypłacony zachowek obniża podatek

Spadkobiercy, którzy wypłacili uprawnionym zachowek, a nie mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego, bo są dalszymi krewnymi lub osobami niespokrewnionymi, mają prawo obniżyć podstawę opodatkowania o kwoty przekazane bliskim zmarłego. Tym samym zapłacą niższy podatek od spadków i darowizn. Jeśli wypłacą zachowek po uiszczeniu podatku, mogą zwrócić się o zwrot jego części.

Zgodnie z wyrokiem NSA możliwość żądania zachowku przez uprawnionego przesądza o długu, który stosownie do art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku” Oznacza to, że nie tylko kwoty wypłacone, ale sam obowiązek ich wypłacenia powinien przez organy podatkowe być uwzględniany w decyzji wymierzającej wysokość podatku od spadków i darowizn. Spadkobierca ma prawo zwrócić na to uwagę w deklaracji SD-Z2, która jest podstawą dla fiskusa do wyliczenia należnego podatku od przejętej schedy.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!