Z tych samych badań CBOS wynika, że:

•    46% gospodarstw spłaca różnego rodzaju raty, pożyczki, długi czy kredyty, z czego 7% ma kłopoty z realizacją finansowych zobowiązań.

•    Coraz powszechniejsze staje się nabywanie różnego rodzaju dóbr na kredyt, ale nie zawsze wiąże się to z zadłużeniem. Ponad 36% gospodarstw spłacających regularnie zobowiązania, deklaruje leż posiadanie oszczędności.

•    Najwięcej naszych rodaków zadłuża się w bankach (90%). Dużo rzadziej korzystają z pożyczek z zakładów pracy lub zakładowych kas samopomocowych (13%).

•    Różnice między źródłami zadłużenia najuboższych i bardziej zamożnych gospodarstw są znaczne. Gospodarstwa, które wykazują najniższe dochody na osobę rzadziej zadłużają się w bankach czy zakładach pracy, częścią zaś w innych instytucjach udzielających pożyczek oraz u rodziny i znajomy cli.

•    10% ankietowanych przyznaje się do zaległości w regulowaniu stałych opłat, np. za czynsz, energię czy telefon.

Twoja Ocena