Babilon leżał nad rzeką Eufrat w Mezopotamii (obecnie jest to część Iraku). Początkowo był jednym z wielu małych miast, ale stopniowo zaczął tak rosnąć w siłę, że do 1700 roku p.n.e. stał się stolicą państwa, zwanego Babilonią, zajmującego południową część Mezopotamii. Znaczna część bogactw wpływających do Babilonu była przeznaczana na budownictwo. Słynne "Wiszące Ogrody" w Babilonie, nawadniane z rzeki Eufrat, znajdowały się prawdopodobnie wysoko na tarasach zigguratu.

Dlaczego Babilon był tak ważny?

Twoja Ocena