Gdy pewne bakterie lub wirusy dostaną się do wnętrza naszego organizmu - chorujemy. Mobilizują się wtedy krwinki białe, które stanowią układ odpornościowy. Produkują one przeciwciała powodujące zlepianie się intruzów i następnie je pochłaniają.

 Organizm pomaga krwinkom białym opanować zagrożenie podnosząc temperaturę dostajemy gorączki. Niektóre przeciwciała pozostają we krwi także po wyzdrowieniu, uodparniając w' ten sposób organizm na powtórne wystąpienie tej samej choroby. Nie zawsze jednak leukocyty są w stanic skutecznie walczyć, drobnoustroje chorobotwórcze zaczynają się namnażać i choroba rozwija się. Wtedy musimy pomóc organizmowi stosując antybiotyki lub inne lekarstwa.

Czym są wirusy, a czym są bakterie?

Bakterie to najprostsze żywe organizmy. Ich komórka nie zawiera jądra komórkowego, a łańcuch DNA ma postać kolistą. W komórce brak jest organelli, a błona komórkowa ma inną strukturę niż w komórkach jądrzastych. Bakterie rozmnażają się przez podział. Wiele bakterii jest nieszkodliwych, a niektóre służą człowiekowi, np. bakterie kefirowe. Bakterie chorobotwórcze zwalczamy antybiotykami lub innymi substancjami hamującymi ich rozmnażanie.

Wirusy to struktury na pograniczu świata ożywionego i nieożywionego. Składają się z materiału genetycznego - kwasu nukleinowego DNA lub RNA oraz otoczki zbudowanej z białek. Aby wirus mógł się namnożyć, musi wniknąć do komórki żywiciela. Wirus mnoży się wykorzystując zasoby zakażonej komórki. Gdy potomne wirusy wypełnią już komórkę gospodarza, jej ściana ulega rozerwaniu, a potomne wirusy atakują następne komórki. Przed niektórymi wirusami możemy się zaszczepić, np. przed ospą.

Twoja Ocena