Dlaczego mamy pory roku? Ziemia okrąża Słońce w ciągu jednego roku. Ale oś Ziemi jest nachylona. Oznacza to, że różne części Ziemi otrzymują odmienne ilości światła słonecznego, a więc są cieplejsze lub chłodniejsze podczas różnych etapów jej wędrówki po orbicie. Gdy biegun północny jest skierowany w stronę Słońca, północna część Ziemi (półkula północna) jest cieplejsza i jest na niej lalo.

Półkula południowa w tym samym czasie jest ustawiona niekorzystnie do Słońca. Jest tam chłodniej i panuje zima.

Twoja Ocena