Strach, obronna reakcja organizmu, jest uczuciem pierwotnym, właściwym również zwierzętom. Uczucie to rodzi się w' podwzgórzu. Uwalnia ono hormon kortykotropinę, który pobudza przysadkę mózgową. Ta, wydzielając inne hormony, pobudza nadnercza.

Gdzie rodzi się strach?

Z nadnerczy uwolnione zostają adrenalina i kortyzol, które powodują, że do krwi dostają się rezerwy glukozy. Wytwarza się więcej energii. Organizm mobilizuje wszystkie siły do walki lub ucieczki. Jest to pierwotny mechanizm ratujący życie w niebezpiecznych sytuacjach.

Twoja Ocena